19 เม.ย. เวลา 13:49 • หุ้น & เศรษฐกิจ
2 หุ้น IPO จ่อเทรดตลาด mai สัปดาห์หน้า สำรวจพบอย่างน้อย 5 รายต่อคิวเข้าระดมทุนปีนี้
ตลาดหุ้นไทยในไตรมาส 1 และเดือนเมษายนที่ผ่านมา แม้ดัชนีจะผันผวนรับแรงกดดันจากปัจจัยลบทั้งเรื่องการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกสาม ที่ส่งผลต่อเนื่องถึงภาพรวมเศรษฐกิจ แต่ตลาด IPO ก็ยังคงคึกคักอยู่เช่นเดิม โดยได้รับความสนใจจากทั้งฝั่งผู้ระดมทุนและฝั่งนักลงทุน
โดยในสัปดาห์หน้า (26-30 เมษายน) จะมีหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai สองบริษัท คือ PROS และ PROEN
สำหรับ บมจ.พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง หรือ PROS เป็นผู้ให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารรายใหญ่ของประเทศ ได้เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 140 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท กำหนดราคา IPO หุ้นละ 2 บาท เปิดให้จองซื้อหุ้น IPO ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2564 และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เป็นวันแรก โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า ‘PROS’
1
ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 2 แห่ง ประกอบด้วย บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และ บล.ทรีนีตี้ จำกัด
ราคาขาย IPO 2 บาทต่อหุ้น คิดเป็น P/E 22 เท่า เทียบกับบริษัทฯ ที่มีธุรกิจคล้ายคลึงกัน ซึ่งมี P/E ประมาณ 40 เท่า โดย P/E ดังกล่าวคำนวณจากผลประกอบการในอดีตที่ยังไม่ได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคตจากงานในมือมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท และยังไม่ได้รวมโอกาสในการเข้าประมูลงานเพิ่มเติมระหว่างปี
สัดส่วนการเสนอขายแบ่งเป็นการเสนอขายแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมไปถึงผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ ประมาณ 20% ที่ราคา IPO ส่วนที่เหลือจัดสรรให้กับผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งหมดให้ความมั่นใจนำหุ้นส่วนที่เหลือจากที่ติด Silent มาติด Lock Up ทั้งหมด
เงินที่ระดมทุนได้ครั้งนี้ประมาณ 280 ล้านบาท บริษัทมีแผนลงทุนในเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเพิ่มเติม ภายในปี 2564-2565 โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุน 30 ล้านบาท ซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพของบริษัทในการเข้ารับงานโครงการจากหน่วยงานราชการและเอกชนมากขึ้น
นอกจากนี้ เงินส่วนที่เหลือประมาณ 250 ล้านบาท บริษัทมีแผนที่จะใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายความสามารถในการเข้าประมูลงาน ภายในปี 2564-2565 โดยบริษัทคาดว่าภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนแล้วเสร็จ จะช่วยขยายความสามารถในการรับงานของบริษัทให้เพิ่มขึ้นได้
1
บมจ.โปรเอ็น คอร์ป หรือ PROEN ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร (Internet Service), บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Internet Data Center), บริการไอซีที โซลูชันส์ (ICT Solutions) และบริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร (Business Telecom) เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 86 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 3.25 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 30 เท่า (Pre Diluted) โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 21-23 เมษายนนี้ และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ได้ในวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า ‘PROEN’ ในหมวดธุรกิจ: เทคโนโลยี
1
ทั้งนี้ มี บล.เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด และ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
1
เงินระดมทุน จะใช้ในการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล สำนักงานแห่งใหม่ ซึ่งมีพื้นที่อาคารรวม 7,452 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ศูนย์ข้อมูลประมาณ 3,000 ตารางเมตร สามารถรองรับตู้เซิร์ฟเวอร์ได้ประมาณ 1,000 ตู้ จากปัจจุบันมีตู้ให้บริการประมาณ 645 ตู้ โดยการลงทุนในโครงการดังกล่าวจะเป็นการทยอยลงทุน และจะแล้วเสร็จในปี 2565 ขณะเดียวกันยังมีแผนนำเงินไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในธุรกิจการให้บริการ ICT และงานรับเหมาก่อสร้าง
1
ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ พบว่ามีบริษัทที่เตรียมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ mai จำนวน 5 บริษัท ประกอบด้วย
1
1. บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซลูชันด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cybersecurity) และให้บริการที่เกี่ยวข้อง เตรียมเสนอขาย IPO 27.74 ล้านหุ้น
2. บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการระบบสนับสนุนบริการดิจิทัลคอนเทนต์ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และประกอบธุรกิจสื่อและโฆษณาออนไลน์บนแพลตฟอร์มของกลุ่มบริษัท เตรียมเสนอขาย IPO 40 ล้านหุ้น
3. บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document Management Solution) และผู้รับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ เตรียมเสนอขาย IPO 80 ล้านหุ้น
1
4. บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) ผู้จำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เตรียมเสนอขาย IPO 54 ล้านหุ้น
1
5. บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) ผู้จำหน่ายเครื่องและชุดอุปกรณ์สำหรับการเก็บ การตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย และการบำบัดรักษาทางการแพทย์ที่นำเข้าจากผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ และเป็นตัวแทนของบริษัทผู้ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้านพันธุศาสตร์จากต่างประเทศ เตรียมเสนอขาย IPO 120 ล้านหุ้น
พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์
เรื่อง: THE STANDARD WEALTH
1
    pawish truthatsanawin
    ขอบคุณมากครับ