19 เม.ย. เวลา 14:20
โยนิโสมนสิการ แบบเข้าใจง่าย โดย Tui Space
 
PODCAST แนะนำ
กาลามสูตร พระสูตรแห่งปัญญา ✔
มัชฌิมาปฏิปทา มรรคมีองค์ 8 แบบเข้าใจง่าย ✔
อินทรีย์ 5 ในรูปแบบเข้าใจง่าย ✔
ศิล สมาธิ ปัญญา ✔
เพจธรรมะที่แนะนำ
พงศ์เล่าเรื่อง
A WAY OF LIFE
ฟ้าหลังฝน
บุ๋มบุ๋ม ทูบี
    THE CHORD
    โยนิโสมนสิการ...คืออะไร คือ การน้อมใจหรือการยังใจลงสู่อารมณ์ นั้นบ่อยๆๆ พิจารณา กับ การน้อม หรือ ยังจิตลงสู่ต่าวหรือเหมือน...ดูเพิ่มเติม