19 เม.ย. เวลา 14:59
🎯 อย่าหวังดีเกินไป
😮ความใจดีที่ส่งผลร้าย😨
🤞บางอย่างที่ทำด้วยความหวังดี ทำให้คนอื่นเค้าลำบากนะเอ้อ💡... อ่านต่อ
    รอบรู้รอบแมว
    หารู้ไม่😜ขอบคุณครับคุณนิ่ม😁💙🙏