มีบัญชีอยู่แล้ว?
ทำอย่างไรกับ...
🔴การแข่งขันที่สูงขึ้นจากคู่แข่งทั้งในไทยและต่างประเทศ
🔴พฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในยุค disruption
2
ขอเชิญผู้บริหารเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ฟรี!
โดย top consultant จากญี่ปุ่นจะมาเล่าถึง
กุญแจสำคัญของการปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน
ในหัวข้อ “Sustainable growth in disruption era"
ลงทะเบียนได้ที่นี่ https://forms.gle/oP8kheGGyXadXPaE9
ผู้บรรยาย: Katsuki Yoshitsugu
ผู้ให้คำปรึกษากับ Samsung Toyota บริษัทใน SET และบริษัทชั้นนำอีกมากมาย
ผลงานล่าสุด transform ธุรกิจให้สามารถลดต้นทุนได้ถึง 12% และประสบความสำเร็จในการบุกตลาดต่างประเทศในจีนและอเมริกา
มีเนื้อหาหลักๆดังนี้
- การปรับเช็คกลยุทธ์ และหลักการ strategic transformation
- Operational excellence การปรับระบบการทำงานที่มากกว่า Lean - Kaizen
พร้อมเคสตัวอย่างเพื่อการนำไปใช้งานได้จริง
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ช่องทางการสัมมนา: Zoom webinar (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน)
วันที่: วันพฤหัสที่ 6 พฤษภาคม 2564
เวลา: 15.00 – 16.30
คลิกลิงค์เพื่อลงทะเบียน (จำกัดผู้บริหาร 100 ท่านเท่านั้น):
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ช่องทางการสัมมนา: Zoom webinar (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน)
คลิกลิงค์เพื่อลงทะเบียน (จำกัดผู้บริหาร 100 ท่านเท่านั้น):