มีบัญชีอยู่แล้ว?
ลิบ คอนซัลติ้งฯ ขอเรียนเชิญผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจ ที่กำลังเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่สูงขึ้นและพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในยุค disruption เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Sustainable growth in disruption era"
หัวข้อ: Sustainable growth in disruption era - กุญแจสำคัญของการปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนในยุค disruption
ผู้บรรยาย: Top consultant จากญี่ปุ่น "Katsuki Yoshitsugu"
ผู้ให้คำปรึกษากับ Samsung Toyota บริษัทใน SET และบริษัทชั้นนำอีกมากมาย
ผลงานล่าสุด transform ธุรกิจให้สามารถลดต้นทุนได้ถึง 12% และประสบความสำเร็จในการบุกตลาดต่างประเทศในจีนและอเมริกา
วันที่: วันพฤหัสที่ 6 พฤษภาคม 2564
เวลา: 15.00 – 16.30
งานสัมมนานี้เหมาะกับผู้บริหาร โดยมีเนื้อหาดังนี้
- การปรับเช็คกลยุทธ์ และหลักการ strategic transformation
- Operational excellence การปรับระบบการทำงานที่มากกว่า Lean - Kaizen
พร้อมเคสตัวอย่างเพื่อการนำไปใช้งานได้จริง
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ช่องทางการสัมมนา: Zoom webinar (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน)
คลิกลิงค์เพื่อลงทะเบียน (จำกัดผู้บริหาร 100 ท่านเท่านั้น):