บทความของผมใน Thai Enquirer เรื่องมาตรการควบคุมโควิดระลอกสามของรัฐที่ล้มเหลว