26 เม.ย. เวลา 07:00 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
‘สมองหนู’ โมเดลพยากรณ์อัจฉริยะ
นักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยเอมโมรี สหรัฐอเมริกาได้คิดค้นวิธีที่จะเปลี่ยนสมองของหนูให้เป็นโมเดลที่สามารถคาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ได้ในแบบเดียวกับหุ่นยนต์ และอาจมีความสามารถถึงขั้นที่คาดการณ์ตลาดหุ้นได้
ปกติกระบวนการการทำงานในสมองของหนูนั้นค่อนข้างซับซ้อน ปกติแล้วสมองจะพยายามรักษาตนเองให้อยู่ในสภาพสมดุลระหว่างความยุ่งเหยิงและความเป็นระเบียบ ซึ่งนักวิจัยมองว่าการรักษาสมดุลของสมองนั้นมีวิธีการทำงานโดยใช้การคาดการณ์ได้ว่าสภาวะต่อไปจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหน ดูจากสิ่งแวดล้อม ตัวแปรภายนอก และสภาวะในขณะนั้น เช่น แก๊ซ สามารถเปลี่ยนไปเป็นของแข็ง และเป็นของเหลวต่อได้ ขึ้นอยู่กับว่าจะมีตัวแปรอะไร สมองสามารถคาดการณ์ว่าจะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบไหน และป้องกันการเปลี่ยนแปลงนั้น โดยรักษาสภาวะให้อยู่ในสภาวะสมดุล
นักวิจัยได้ทำการสร้างแบบจำลองสมองหนูที่ประกอบไปด้วยเส้นประสาทและรูปแบบการทำงานเสมือนจริง และกำหนดภาวะสมดุลเพียงแบบเดียวให้ และทดลองการกระทำทุกรูปแบบภายใต้ภาวะสมดุลนั้น เพื่อเก็บข้อมูลรูปแบบการทำงานในสมองหนูว่าจะเป็นอย่างไรหากถูกโปรแกรมให้คาดการณ์สิ่งเดียว จากนั้นทีมก็ได้สร้างโมเดลที่มีหน้าที่คาดการณ์ปฏิกริยาการทำงานของระบบประสาทโดยการใช้ข้อมูลรูปแบบการทำงานของสมองหนูที่ได้มาเทรนโมเดล พบว่าโมเดลสามารถคาดการณ์ได้ถูกต้อง
สิ่งนี้ทำให้เห็นว่ารูปแบบการทำงานของสมองหนูนั้นสามารถคาดการณ์เรื่องต่าง ๆ ได้แม่นยำ หากเราสามารถจำกัดเรื่องราวมากมายที่วนในสมองหนูให้เหลือแค่เรื่องเดียวที่เราต้องการรู้ สมองหนูก็จะสามารถคาดการณ์ออกมาได้ในแบบเดียวกับโมเดลเอไอเลยทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้คาดการณ์เรื่องที่มีตัวแปรจากปัจจัยภายนอกได้ เช่น ความผันผวนของตลาดหุ้น หรือ พยากรณ์อากาศที่แม่นยำขึ้นกว่าเดิม และถ้าเราสามารถสร้างเอไอเลียนแบบการทำงานของสมองหนูได้ เราก็จะได้เอไอที่มีความสามารถในการคิดเหมือนสิ่งมีชีวิตมากขึ้นอีกขั้น
The physicists from Emory University managed to change a mouse brain into a predictive model that can perform like a robot brain. It may even be able to predict the stock market. The activities in a mouse brain are complex. The neurons in the brain will constantly remain in balance between chaos and order by predicting what will happen next by analysing the environment and external factors. The physicists hypothesised the brain and its neural networks and made it function under the same balanced state. Then, they did a lot of tests to see how the brain works and collect the data. They create a simplified model using the brain data as a target and use the model to predict neuron interactions. The result shows accuracy.
The research shows that a mouse brain works in a predictive way. If we can reduce the mouse brain’s activity to a simple model, it can operate in the same way as a predictive AI model. Also, If we can apply the technique to deep learning solutions, we could have a model that is more close to living things.
บทความโดย: ทีม Sertis