28 เม.ย. เวลา 07:00 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
เดินเอง นักเลงพอ หุ่นยนต์หัดเดินเองได้แล้ว
มนุษย์ยังเรียนรู้ที่จะฝึกเดินเองได้ตั้งแต่เด็ก ตอนนี้ถึงตาหุ่นยนต์บ้างแล้ว ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กเลย์ได้สร้างหุ่นยนต์สองขา ที่มีความสามารถในการสอนตัวเองให้เรียนรู้วิธีการเดินด้วยขาได้แบบมนุษย์เรา
เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่าแคสซี (Cassie) รูปร่างประกอบด้วยขาสองข้างที่เชื่อมติดกัน โดยตัวโครงตรงกลางจะเป็นส่วนสั่งการให้หุ่นยนต์ทำสิ่งต่าง ๆ แม้รูปร่างและขอบเขตความสามารถของหุ่นยนต์ตัวนี้จะดูค่อนข้างพื้นฐานเมื่อเทียบกับหุ่นยนต์อื่น ๆ แต่ความสามารถในการสอนตัวเองให้หัดเดินนั้นเป็นเทคโนโลยีแนวใหม่ ที่ก้าวหน้าไปมากกว่าการเรียนรู้จากการโปรแกรมหรือเลียนแบบมนุษย์
เทคโนโลยีที่ใช้ในการหัดเดินครั้งนี้ เรียกว่า Reinforcement Learning เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบที่ให้หุ่นยนต์ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง และค่อย ๆ เรียนรู้ต่อยอดด้วยตนเองไปทีละขั้นตอน โดยแคสซีค่อย ๆ เริ่มเรียนรู้จากการเดินปกติ แล้วค่อย ๆ ฝึกทักษะใหม่ต่อยอดไป เช่น การวิ่ง กระโดด หรือ เดินข้ามลงมาบนทางเท้า เป็นต้น
นักวิจัยใช้วิธีสร้างตัวจำลองของหุ่นยนต์ในคอมพิวเตอร์ขึ้นมาก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนจริง จากฝึกหุ่นยนต์โดยการกำหนดเป้าหมาย เช่น เป้าหมายคือ เดินตัวตรงให้ได้ หุ่นยนต์ก็จะค่อย ๆ เรียนรู้จากข้อมูลที่ได้เรียนรู้มาก่อนหน้าจากเป้าหมายอื่น ๆ เมื่อสำเร็จแล้วโอนถ่ายความรู้ความสามารถจากหุ่นจำลองไปให้แคสซี จากนั้นแคสซีจึงไปเรียนรู้ในเรื่องที่ยากขึ้น เรียนรู้จากการหกล้ม จากการลื่น จากการเดินตกทางเท้า และยังเรียนรู้ในการเปลี่ยนมอเตอร์ให้ตัวเองเวลาเกิดความเสียหายได้อีกด้วย
เริ่มล้ำขึ้นไปทุกวันแล้วนะครับ ไม่นานเราอาจเห็นหุ่นยนต์เดินตามถนนแบบมนุษย์เราก็ได้นะ
The researchers from California Berkeley University developed a robot named Cassie, which can teach itself to walk. The robot has a pair of legs connected to a holding frame that operates the body. Its ability may seem simple but how they can teach itself is the new kind of advanced technology.
The technology used with Cassie is Reinforcement Learning. It allows the robot to learn from trial and error. The researchers first create the stimulation of the robot in a computer to train them without damaging the hardware. Cassie was set to achieve the goals to, for example, walk upright. It learned from achieving several goals and applying the lessons learned with one another. Once it learned to walk, the team transferred the information to the hardware and Cassie continued learning more. It learned from falling and slipping and how to avoid them. It even learned how to compensate when the motors are damaged.
บทความโดย: ทีม Sertis