30 เม.ย. เวลา 07:00 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
ฮัลโหล Cancer! เรียนรู้ภาษาเซลล์ เพิ่มทักษะ เข้าใจมะเร็งและอัลไซเมอร์
ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้คิดค้นเทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิงที่สามารถแกะรอย และเข้าใจ ‘ภาษา’ ของโรคที่หาสาเหตุได้ยากอย่างมะเร็งและอัลไซเมอร์ ซึ่งนวัตกรรมนี้อาจต่อยอดไปสู่การหาวิธีรักษาโรคนั้นกันตั้งแต่ระดับเซลล์ที่เป็นต้นเหตุของการเกิดโรค
อัลกอริธึมที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้เป็นอัลกอริธึมในแบบเดียวที่ใช้กับระบบแนะนำภาพยนตร์ของ Netflix ซึ่งสามารถเรียนรู้จากข้อมูลและตัดสินใจได้อย่างรอบคอบจากข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งอัลกอริธึมนี้ก็จะสามารถเข้าใจข้อมูลรูปแบบเซลล์ และสามารถหาความผิดปกติของเซลล์ที่ทำให้เกิดโรคได้
ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าร่างกายของเราประกอบไปด้วยโปรตีนภายในเซลล์ ซึ่งมีโปรตีนจำนวนมากที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจมัน จึงต้องใช้ความสามารถของเอไอให้เรียนรู้โปรตีนเหล่านั้น โดยอาศัยข้อมูลงานวิจัยต่าง ๆ มากมายกว่าหลายทศวรรษในการเทรนโมเดล นักวิจัยสอนโมเดลในแบบเดียวกับที่สอนให้เรียนรู้ภาษาของเรา แล้วจึงให้อัลกอริธึมเรียนรู้ต่อยอดต่อไป
การเกิดของโรค เช่น อัลไซเมอร์นั้นเกิดจากการที่โปรตีนในเซลล์ประสาท วันดีคืนดีก็เกิดผิดปกติลุกขึ้นมาฆ่าเซลล์อื่น ๆ การเกิดของมะเร็งก็เกิดจากความผิดปกติของโปรตีนในเซลล์เช่นกัน ซึ่งมนุษย์ยังหาสาเหตุไม่ได้เพราะไม่สามารถเข้าใจภาษาของเซลล์ได้ แต่ถ้าเอไอสามารถปลดล็อคและเข้าใจภาษาทางชีวภาพนี้ได้ ก็จะสามารถแก้ไขที่ต้นตอแรกของความผิดปกตินั้นได้
ภาษาของมนุษย์ยังเกิดความผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่ทำให้ประโยคผิดเพี้ยน ภาษาของเซลล์ก็เช่นกัน เมื่อเอไอเข้าใจโครงสร้างภาษาทั้งหมด ก็จะแก้ต้นตอของความผิดพลาดที่ทำให้เกิดโรคร้ายแรงได้ แม้ผลสรุปของการทดลองยังไม่ออกมา แต่ก็มีความคืบหน้าที่น่าพึงพอใจ และอาจได้คำตอบในเร็ววันนี้
A team of scientists from Cambridge University found that AI could crack and understand the language of cancer and Alzheimer's in humans by powerful algorithms used the same as Netflix.
Every time Netflix recommends a series to watch, the platforms are using powerful machine-learning algorithms to make highly educated guesses about what people will do next. Ultimately, the aim will be to use AI to develop targeted drugs to dramatically ease symptoms or to prevent dementia happening.
Further use of machine learning could transform future cancer and neurodegenerative disease research. Discoveries could be made beyond what scientists currently already know and speculate about diseases and potentially even beyond what the human brain can understand without the help of machine learning in cells that scientists really need to understand to crack the language of biological function and malfunction that cause cancer and neurodegenerative diseases like Alzheimer's.
Machine learning can be free of the limitations of what researchers think are the targets for scientific exploration and it will mean new connections will be found that we have not even conceived of yet, it is really exciting indeed.
บทความโดย: ทีม Sertis