28 เม.ย. เวลา 00:17 • หุ้น & เศรษฐกิจ
สรุปเรื่องจ่ายปันผลเป็นหุ้น
ช่วงนี้เป็นเทศกาลจ่ายปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้น และบางบริษัทก็จ่ายปันผลออกมาเป็นหุ้น มาอ่านกันว่า ปันผลเป็นหุ้นคืออะไร และหุ้นที่เราถืออยู่ในพอร์ตจะเป็นยังไง เมื่อมีการจ่ายปันผลเป็นเกิดขึ้น มาอ่านกัน...
การจ่ายปันผลเป็นหุ้นคืออะไร??
ก็คือ การปันผล และพร้อมกับการขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาพาร์ โดยบริษัทเอาเงินที่จะปันผลออกมาให้เรา เอากลับไปซื้อหุ้นเพิ่มของบริษัทในราคาพาร์
มาดูตัวอย่างกัน
บริษัทมานีจำกัดมหาชน จ่ายปันผลเป็นหุ้น 2 หุ้นเดิม ได้ 1 หุ้นปันผล ราคาพาร์ของบริษัทคือ 1 บ.ถ้าเรามีหุ้นของกิจการนี้ 1,000 หุ้น เราก็จะได้ปันผลเป็นหุ้นออกมาอีก 1,000 หุ้น รวมเป็นเราจะมีทั้งหมด 1,500 หุ้น หลังปันผล
ซึ่งก็คือบริษัทจ่ายปันผลให้หุ้นละ 0.5 บ./ หุ้น (2 หุ้นเดิมได้ 1 หุ้นใหม่ และราคาพาร์คือ 1 บ.ต่อหุ้น) โดยเอา 0.5 บ./หุ้น นี้ที่จะปันผลออกมา ไปจ่ายซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทนั่นเอง
ดังนั้นจากตัวอย่าง แทนที่เราซึ่งมีหุ้นเดิม 1,000 หุ้น จะได้เงิน 500 บ. เราก็จะได้หุ้นมา 500 หุ้นแทน
ที่บริษัทต้อองการจ่ายปันผลเป็นหุ้นแทนหารปันผลออกมาเป้นเงินสด เพราะบริษัทต้องการจะเก็บเงินสดไว้ อาจไว้เพื่อขยายกิจการต่อ หรือเอาไปลงทุนอย่างอื่น เพราะเราจะเห็นว่า บริษัทได้นำเงินที่ว่า จะปันผลออกมากลับเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มทุนแทน ตรงนี้จะเห็นว่า มันก็คล้ายกับการเพิ่มทุนโดยใช้เงินปันผลของผู้ถือหุ้น
1
จากตัวอย่างข้างต้น ถ้าบริษัทจะเอาเงิน 0.5 บ. ต่อหุ้นมาปันผลเป็นเงินสดให้เราเลย ถ้ากิจการนี้มี 1,000,000 หุ้น ก็คือเขาต้องจ่ายเงินสดออกมา 500,000 บ.
แต่ถ้าเขาจ่ายเงินออกมาเป็นหุ้นปันผล เขาก็แค่จ่ายเงินสดออกมาประมาณแค่ 0.05 บ.ต่อหุ้น เพื่อเอาไว้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%
ถ้าบริษัท เลือก “จ่ายปันผลเป็นเงินสดออกมา” เงินส่วนนี้ก็จะถูกตัดออกมาจากบริษัท
ถ้าบริษัทเลือก “ไม่จ่ายปันผลเลย” เงินส่วนนี้จะถูกเข้าไปบันทึกในส่วนของ “ กำไรสะสม” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “ส่วนผู้ถือหุ้น”
ถ้าบริษัทเลือก “จ่ายปันผลเป็นหุ้น” เงินส่วนที่นำกลับไปซื้อหุ้นเพิ่มทุนในราคาพาร์ ก็จะถูกบันทึกเข้าไปอยู่ใน “มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว” เพราะเป็นการเพิ่มทุนลักษณะหนึ่ง
(ทั้ง “กำไรสะสม” และ “ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว” ต่างเป็นส่วนหนึ่งของ “ส่วนผู้ถือหุ้น” นะ)
การจ่ายปันผลออกมาบ้าง ถึงจะจ่ายปันผลเป็นหุ้น ผู้ถือหุ้นก็จะรู้สึกว่าได้อะไรออกมาบ้าง และกิจการก็ยังสามารถนำเงินไปขยายกิจการต่อได้
ซึ่งการจ่ายปันผลเป็นหุ้นนั้น จะมีการจ่ายปันผลเป็นเงินสดออกมาด้วย เพื่อไว้จ่ายภาษี หัก ณ ที่จ่าย 10% ส่วนเราจะได้เงินสดนั้นด้วยรึป่าว ขึ้นอยู่กับว่า เงินสดที่ปันออกมานั้น เกินที่ถูกหักภาษีรึป่าว
แล้วเมื่อปันผลเป้นหุ้ ส่งผลกับพอร์ตหุ้นเราที่มีหุ้นนี้อยู่เดิมยังไง??
ลองมาตัวอย่างหุ้นด้านล่าง
วันขึ้นเครื่องหมาย XD(ST) 27 เม.ย. 2564
วันจ่ายปันผล 14 พ.ค. 2564 00:00
อัตราส่วนหุ้นปันผล 2 : 1
เรามีหุ้นเดิมอยู่ 1,000 หุ้น ซึ่งเราซื้อมาตั้งแต่ปลายปี 63 ตอนนั้นเราซื้อมาที่ 8 บ.ต่อหุ้น พอร์ตหุ้นเราจะมีมูลค่า = 8,000 บ. และถือหุ้นนี้เรื่อยมา
ถ้าหุ้นนี้ วันก่อนขึ้น XD คือวันที่ 26 เมษา 64 ราคาอยู่ที่ 10 บ. ต่อหุ้น มูลค่าพอร์ตหุ้นเราเดิมมี 1,000 หุ้น ราคา 10 บ. = 10,000 บ.
เมื่อได้หุ้นมาเพิ่มอีก 500 หุ้น รวมเป็น 1,500 หุ้น มูลค่ารวม จะไม่ได้คิดแบบนี้นะ 1,500 x 10 = 15,000 บ. เพราะเมื่อมีหุ้นออกมาเพิ่ม ทำให้เกิดการ dilution ของราคาหุ้น โดยเราสามารถประมาณราคาหุ้นที่ถูก dilute ลงมาได้ง่ายๆ โดยหลักคือ มูลค่าตลาดรวมของบริษัทไม่ได้เปลี่ยนหลังจากปันผลเป็น ดังนั้นมูลค่ารวมในพอร์ตหุ้นเราก็ไม่เปลี่ยนด้วย
มูลค่าพอร์ตรวมเราตอนแรกคือ มี 1,000 หุ้น ราคา 10 บ. = 10,000 บ. ได้หุ้นมาเพิ่มอีก 500 หุ้น ราคาต่อหุ้นจะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ = 10,000 บ. / 1,500 หุ้น = 6.67 บ. ต่อหุ้น
1
ดังนั้นมูลค่าพอร์ตรวม เราก็จะประมาณเท่าๆ เดิม คือ 10,000 บ. = 6.67 บ. ต่อหุ้น x 1,500 หุ้น
หรือก็คือ มี 2 หุ้น เดิม ได้ 1 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นเดิม 10 บ. ราคาหุ้นหลังได้หุ้นปันผล = 2×10/ (2+1) = 6.67 บ. ต่อหุ้น
ซึ่งตัวราคาหุ้นตั้งต้นเพื่อนำมาคิด dilution นั้น จะคิดจากราคาปิดของหุ้นนั้นในวันที่เป็นวันก่อนที่จะขึ้น XD นะ
โดยราคา dilute ลงอยู่แถวๆ ประมาณนี้ ในวันที่ขึ้น XD แต่วันจริงราคาอาจไม่ได้เท่านี้แน่นอนนะ เพราะการขึ้นลงของราคาหุ้นจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
การจ่ายปันผลเป็นหุ้น ก็จะยึดวัน XD(ST) เป็นหลักในการดูว่า มีสิทธิจะได้หุ้นปันผลตามที่ประกาศจ่ายไว้ไหม ตามสัดส่วนหุ้นเดิมที่ถืออยู่ ซึ่งหุ้นจะเข้าพอร์ตเราอัตโนมัติในวันที่เขาเขียนว่า “วันจ่ายปันผล” ซึ่งอาจช้ากว่านี้เล็กน้อย เนื่องจากมีขั้นตอนมากกว่าการจ่ายปันผลเป็นเงินสด
#หมอยุ่งอยากมีเวลา
#หุ้น
#เงินปันผล
#หุ้นปันผล
#XD
#จ่ายปันผลเป็นหุ้นคืออะไร
#ทำไมจ่ายปันผลเป้นหุ้น
#dilute
#การลดลงของราคาหุ้น