4 พ.ค. เวลา 02:39 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
ใกล้คลอดแล้ว! สหภาพยุโรปเสนอร่างกฎหมายควบคุม AI