2 พ.ค. เวลา 00:30 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
เทคโนโลยียานอวกาศจาก 3 ประเทศที่กำลังเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศ ISS
สถานีอวกาศนานาชาติ ISS หนึ่งในสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกที่กำลังโคจรรอบโลก โครงการที่ยิ่งใหญ่นี้เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานด้านอวกาศหลายประเทศ เช่น องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA, สหรัฐอเมริกา), องค์การอวกาศสหพันธรัฐรัสเซีย (RKA, รัสเซีย) ,องค์การอวกาศแคนาดา (CSA, แคนาดา) ,องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA, ญี่ปุ่น) และ องค์การอวกาศยุโรป (ESA, สหภาพยุโรป) ปัจจุบันสถานีอวกาศนานาชาติมียานอวกาศจากหลายประเทศเข้าเชื่อมต่อเพื่อทำภารกิจด้านอวกาศทั้งในรูปแบบของภารกิจขนส่งทรัพยากรและภารกิจขนส่งนักบินอวกาศ
ยาน Crew Dragon
ยาน Crew Dragon ยานอวกาศประเภทใช้ขนส่งมนุษย์อวกาศได้ 4 คน ยานอวกาศรุ่นนี้เป็นยานอวกาศลำแรกของโลกที่พัฒนาโดยบริษัทเอกชนและส่งมนุษย์อวกาศขึ้นสู่สถานีอวกาศสำเร็จ ยาน Crew Dragon ถูกออกแบบให้สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่หลังเสร็จสิ้นภารกิจนำมนุษย์อวกาศเดินทางกลับโลก รวมไปถึงจรวด Falcon 9 ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ทำให้งบประมาณที่องค์การนาซาของสหรัฐอเมริกาใช้ในการขนส่งนักบินอวกาศมีต้นทุนที่ถูกลงหลายเท่าตัวเมื่อเทียบกับยานอวกาศรุ่นอื่น ๆ
ยาน Cygnus
ยาน Cygnus ยานอวกาศประเภทใช้ขนส่งทรัพยากรถูกออกแบบและพัฒนาโดยบริษัทเอกชนด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศในสหรัฐอเมริกามีขีดความสามารถในการขนส่งทรัพยากรน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 2,000 กิโลกรัมขึ้นสู่สถานีอวกาศ ยาน Cygnus ถูกใช้งานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557 โดยใช้จรวด Antares และจรวด Atlas V ส่งขึ้นสู่อวกาศ แม้ว่ายานอวกาศลำนี้เคยประสบอุบัติเหตุในปี พ.ศ. 2558 นาซายังคงใช้บริการยานอวกาศรุ่นนี้มาจนถึงปัจจุบัน
ยาน Soyuz
ยาน Soyuz ยานอวกาศประเภทใช้ขนส่งมนุษย์อวกาศได้ 3 คน ยานอวกาศถูกออกแบบและพัฒนาโดยองค์การอวกาศรัสเซีย ยานอวกาศรุ่นนี้เป็นความภูมิใจของประเทศรัสเซียถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นครั้งในปี พ.ศ. 2510 และได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาน Soyuz รุ่นล่าสุดมีชื่อว่า Soyuz MS ใช้จรวด Soyuz FG ขนส่งขึ้นสู่อวกาศ ปัจจุบันรัสเซียยังคงใช้ยานอวกาศรุ่นนี้เป็นหลักในภารกิจส่งนักบินอวกาศร่วมกับประเทศพันธมิตร
ยาน Progress
ยาน Progress ยานอวกาศประเภทใช้ขนส่งทรัพยากรถูกออกแบบและพัฒนาโดยองค์การอวกาศรัสเซีย ยานอวกาศรุ่นนี้ถูกออกแบบให้ใช้ในภารกิจขนส่งอุปกรณ์การซ่อมบำรุงสถานีอวกาศ ทรัพยากรสำหรับดำรงชีพของนักบินอวกาศน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 2,400 กิโลกรัม ขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ISS ยาน Progress ถูกใช้งานครั้งแรกในช่วงปี พ.ศ. 2534 โดยใช้จรวด Soyuz-U ส่งขึ้นสู่อวกาศ ยาน Progress ได้รับการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของยานมาอย่างต่อเนื่องยาน Progress ในรุ่นที่ใช้งานปัจจุบันมีชื่อว่า Progress MS และมีเลขรหัสของภารกิจต่อท้ายชื่อของยาน
ยาน Kounotori หรือ HTV
ยาน Kounotori หรือ HTV ยานอวกาศประเภทใช้ขนส่งทรัพยากรถูกออกแบบและพัฒนาโดยองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นร่วมมือกับบริษัทเอกชนชั้นนำในประเทศ ยานมีขีดความสามารถในการบรรทุกทรัพยากรน้ำหนักกว่า 6,000 กิโลกรัมขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ยาน HTV ถูกใช้งานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553 โดยใช้จรวด H-IIB ขนส่งขึ้นสู่อวกาศ เทคโนโลยีจรวดและยานอวกาศ HTV ถูกพัฒนาโดยประเทศญี่ปุ่นทั้งระบบ
(ปัจจุบันยาน HTV ยังอยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมทำภารกิจเดินทางขึ้นสู่อวกาศเพื่อเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศนานาชาติ)
“รอบรู้ ดูกระแส ก้าวทันโลก” ไปกับ ThaiPBS SciAndTech