4 พ.ค. เวลา 09:30
อเมริกาตอนนี้ไม่ได้มีปัญหา วัคซีนไม่พอ หรือวัคซีนไม่ดี แต่มีปัญหาคนบางกลุ่มไม่ฉีด และมันจะทำให้ไม่เกิดภูมิคุ้มกันหมู่..
นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขในสหรัฐอเมริกามีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ต่อไวรัสโคโรนา ซึ่งหมายถึงอย่างน้อย 80% ของประชากรจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อาจยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้หรืออาจไม่มีวันเกิดขึ้นได้เลย เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น #8minread #JustAsk... อ่านต่อ