4 พ.ค. เวลา 09:33 • การศึกษา
“คุณไปไหน” ไม่ได้แปลว่า Where you go?
    MRNUTTHAWUTTIPPARUX
    Im gonna be stucked some places in your heart...🥰😍