4 พ.ค. เวลา 15:00 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
นักวิจัยชาวอิสราเอลพบ เพรียงหัวหอม สร้างอวัยวะขึ้นใหม่ได้ แม้ถูกผ่าเป็น 3 ท่อน
เมื่อวันจันทร์ (3 พ.ค.) มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (TAU) ทางตอนกลางของอิสราเอล เปิดเผยการค้นพบของคณะนักวิจัยชาวอิสราเอลว่า เพรียงหัวหอม สัตว์ทะเลชนิดหนึ่งในไฟลัมคอร์ดาตา ซึ่งสามารถพบได้ทั่วไปในอ่าวเอลัต ของทะเลแดงนั้น สามารถสร้างอวัยวะทั้งหมดขึ้นมาใหม่ได้ แม้ว่าจะถูกผ่าออกเป็น 3 ส่วน
การค้นพบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแพดัวของอิตาลี และตีพิมพ์ในวารสารขอบเขตความรู้ของเซลล์และพัฒนาการทางชีววิทยา (Frontiers in Cell and Developmental Biology)
โดยคณะนักวิจัยพบว่าสัตว์ทะเลชนิดนี้สามารถสร้างอวัยวะขึ้นมาใหม่ได้ โดยอวัยวะแต่ละส่วนก็รู้วิธีที่จะฟื้นคืนฟังก์ชันการทำงานของระบบร่างกายที่ขาดหายไปทั้งหมดภายในระยะเวลาอันสั้น และกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นอิสระ 3 ตัว
เพรียงหัวหอมมีหลายร้อยสายพันธุ์ สามารถพบได้ในมหาสมุทรและทะเลทั่วโลก โดยพวกมันมักจะพรางตัวเหมือนก้อนหินตามโขดหินดังนั้นจึงยากที่จะสังเกตเห็น
คณะนักวิจัยทำการผ่าเพรียงหัวหอมหลายสิบตัวออกเป็นสามส่วน โดยทิ้งส่วนหนึ่งของร่างกายไว้โดยไม่มีศูนย์ประสาท หัวใจ และส่วนของระบบย่อยอาหาร
ผลลัพธ์เป็นที่น่าแปลกใจ เนื่องจากแต่ละส่วนของร่างกายของมันสามารถมีชีวิตรอดได้หลังถูกผ่า และอวัยวะทั้งหมดของร่างกายก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งในส่วนที่ถูกผ่าออกทั้งสามส่วนนี้ด้วย
คณะนักวิจัยระบุว่า “ไม่เคยมีการค้นพบความสามารถในการสร้างอวัยวะขึ้นใหม่เช่นนี้ ในสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่โดดเดี่ยวและมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ”
ข่าว : Xinhua