มีบัญชีอยู่แล้ว?
ใคร ก็ทุกข์แทนเราไม่ได้
ใคร, ก็สุขแทนเราไม่ได้
👉 โลก ยังคง
หมุนเวียน..อยู่เช่นเดิม
ที่เพิ่มเติม คือ ...
ความรู้สึกของเรา
ความสุข ก็ยังคง
ผลิใบอ่อน..อย่างต่อเนื่อง
มีเพียง ตัวเรา เท่านั้น
ที่จะเลือกมอง ...
เลือกคิด ... เลือกทำ
อย่างไร กับชีวิตตัวเอง
ไม่มี ชีวิตใคร ดีกว่าใคร
มีแต่..ใครจะเลือกจัดการ
... ไ ด้ ดี ก ว่ า กั น ...
ไม่ว่า..จะเลือกเส้นทางใด
อย่าลืม ถามตัวเองว่า...
👉 เรามี ความสุข
ที่จะทำสิ่งๆ นั้น..จริงหรือเปล่า
ความสุขอยู่ที่เราคิดชีวิตดีๆอยู่ที่เราทำ
...............................................................
เมื่อแม่บอกลูกสาวว่า จะหย่ากับพ่อ ลูกสาวตอบแม่ได้ฮามาก...
มาฟังกัน 😂😂
    เเอดมินเพจ: storyคนอยากเล่า
    หนูเก่งจังๆๆๆอึ้งเลยๆงัยคุณแม่🤭