มีบัญชีอยู่แล้ว?
ทุกอย่างเป็นไปตาม "กรรมลิขิต"
ยึดหลัก ใจเขาใจเรา
1. ลืมอะไรก็ลืมได้ แต่อย่าลืมตัว...
เสียอะไรก็เสียได้ แต่อย่าเสียคน...
ผิดอะไรก็ผิดได้ แต่อย่า ผิดศีลธรรม...
2. จงจำไว้ว่า... ศัตรูวันนี้อาจเป็นมิตรในวันหน้า เพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรเขารุนแรงและเกินเลย
3. จงสนุกกับการ ใช้เงิน และพร้อมกันนั้นต้องสนุกกับการ เก็บรักษาเงิน ด้วยและยิ่งกว่านั้น ต้องสนุกกับการหาเงินอย่างไม่เป็นทุกข์ คือ หาด้วยความถูกต้อง
4. การกระทำของเรา บางครั้งยังไม่ถูกใจตนเองแล้วจะให้คนอื่นทำถูกใจเราเสมอไปได้อย่างไร" คิดแค่นี้เราก็จะไม่โกรธคนอื่น
5. ถ้ากล้าอย่างถูกต้องก็จะเป็น ผู้ฉลาด
ถ้ากล้าอย่างบ้าบิ่นก็จะเป็น คนโง่
จงกล้าหาญอย่าง "ชาญฉลาด"
6. บาปและบุญทั้งปวงที่เรากำลังทำในขณะนี้ สักวันหนึ่งจะรวมตัวกันมาสนองแก่เรา สิ่งที่เราได้รับอยู่ทุกวันนี้ เป็นผลจากการกระทำของลูกทั้งสิ้น"
7. จงจำไว้ว่า ธรรมชาติไม่เคยให้อภัยใคร ใครทำอย่างใดต้องได้รับอย่างนั้น แต่ธรรมชาติก็ให้โอกาสทุกคนเสมอ แต่คนเราโดยส่วนมาก ไม่ค่อยยอมรับโอกาสนั้น"
8. เมื่อมีปัญหา แก้ให้ถูกจุด จะพ้นทุกข์เร็ว
9. จงจำไว้ว่าคนเห็นแก่เงิน คบยาก คนเห็นแก่งาน คบง่าย คนเห็นแก่ผู้อื่น คบสบาย
10. ถ้าเราปรารถนาให้ผู้อื่นรัก ต้องทำตัวให้น่ารัก จึงจะเป็นที่รักของผู้อื่น
* ข้อแรก... ต้องไม่เบียดเบียนและไม่เอาเปรียบคนอื่น
* ข้อที่สอง... ทำบุญกุศลให้ถึงพร้อม
* ข้อที่สาม... ทำใจของเราให้สงบสะอาดสว่าง
กรรมคือการกระทำ อยากมีกรรมดี ก็...
หมั่นสร้างแต่ความดีกันนะ🙏😍
ขอบคุณที่ทักทาย
ขอบคุณที่แวะมาน๊าา😘😍
...............................................................
ช่วงนี้แม่หมอบอกดวงไม่ดี ต้องสะเดาะเคราะห์ชุดหย่าย👇😹😸
    เรื่องเล่าจากดาวนี้
    เป็นสุดยอดข้อคิดเลยค่ะพี่เจี๊ยบ 🤩