มีบัญชีอยู่แล้ว?
ชมคลิป: ทำไมเซเชลส์ยังติดโควิด-19 เพิ่มสูง หลังฉีดวัคซีนครบโดสแล้วกว่า 60%
เกิดอะไรขึ้นที่เซเชลส์ ประเทศหมู่เกาะเล็กๆ ในมหาสมุทรอินเดียที่มีประชากรทั้งประเทศไม่ถึง 1 แสนคน หลังเซเชลส์เคยพบผู้ติดโควิด-19 รายใหม่เพิ่มสูงขึ้นถึง 500 รายภายในวันเดียว (3 พฤษภาคม) หรือคิดเป็นราว 5% ของประชากรทั้งประเทศ แม้ชาวเซเชลส์จะเข้ารับวัคซีนครบโดสแล้วมากกว่า 60% ของประชากรทั้งหมดแล้วก็ตาม
เรื่อง: ณรงค์กร มโนจันทร์เพ็ญ
    Thidaporn Jung
    การฉีดวัคซีน ทำให้อาการรุนแรงของโรคลดลง ส่วนทำไมยังติด เพราะฉีดยังไม่ครบ 100% และมีการรับนักท่องเที่ยวเข้ามา อาจมีการรับเชื้อจากนักท่องเที่ยว โดยที่น... ดูเพิ่มเติม