อยู่ที่ใจเราเอง กับเพนจัง
โลกวุ่นวาย..แต่ใจสงบ
โลกภายนอก...สับสนวุ่นวาย
แต่ก็อย่าให้โลกที่อยู่ภายในใจ... อ่านต่อ
    Unbox your thinking
    อยู่ที่ใจจริงๆ ครับ