มองให้ชัดกับ ฟ้าหลังฝน
💦มองอย่างไรให้ใจเป็นสุข💦
 
สองคนยลตามช่อง
คนหนึ่ง มองเห็นโคลนตม... อ่านต่อ
    ฟ้าหลังฝน
    ขอบคุณค่ะ ☺️