มีบัญชีอยู่แล้ว?
ปัญหาอย่างหนึ่งของพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
3
คือปัญหาเกี่ยวกับอาชีพการทำงานของท่าน แต่เดิมในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง "คนอย่างพระองค์จุล" ต้องรับราชการอย่างไม่มีปัญหา...
3
0 คนปลดล็อกโพสต์นี้แล้ว
    Ben Jiam
    ท่านนิพนธ์หนังสือได้น่าอ่าน อยากให้ สนพ.ริเวอร์บุ๊ค นำผลงานอื่นๆของท่านกลับมาพิมพ์ จังเลยค่ะ เช่น ชีวประวัติบุคคลสำคัญ อย่างฮันนิบาล