เวลา กับเพนจัง
ดูจากแผนที่..
อเมริกากับรัสเซียห่างกันแค่ 3.8 กิโลเมตร... อ่านต่อ
1