มีบัญชีอยู่แล้ว?
👍👍👍👍
ฉีดโควิดวัคซีนที่แคนาดามีขั้นตอนอะไรบ้าง ?
เล่าตั้งแต่ต้นจนเข็มทิ่มแขน! 😖💉
ในที่สุดคิวของป๋อมก็มาถึง หงึง หงึง หงึง หงึง มีแอคโค่วตามเคย อย่าเสียเวลาเลยมาค่ะเริ่ม !...อ่านต่อ
2
    Tanakorn Komonsut
    ขอบคุณนะคะ 😊❤️