มีบัญชีอยู่แล้ว?
"จะให้แม่ไปประจบเมียน้อยของพระบิตุรงค์นั้น
เหลือกำลังละ" พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี
3
ข้อความตอนหนึ่งจากหนังสือประวัติต้นรัชกาลที่ 6
กล่าวถึงพ่อและแม่ คือร.5และพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี (ผู้เขียนขอเรียกให้เข้าใจง่าย...
2
0 คนปลดล็อกโพสต์นี้แล้ว

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    Modernization Marketing
    อ่านแล้วเหมือนได้อยู่ในยุคนั้นเลยครับ