“หมอไม่ทน” จี้ถาม 3 ข้อ นอกจาก วัคซีน Moderna มียี่ห้ออื่นมาอีกหรือไม่
จดหมายเปิดผนึก “หมอไม่ทน” จี้ถาม 3 ข้อ องค์การเภสัชฯ ปมนอกจาก วัคซีน Moderna ยังมียี่ห้ออื่นมาอีกหรือไม่ มีแผนอนุมัติวัคซีนเหล่านี้เมื่อไหร่ บี้ เปิดเงื่อนไขการขายผู้ผลิตวัคซีนต้องการให้หน่วยงานรัฐเป็นผู้ซื้อ
1
วันที่ 24 พ.ค. “หมอไม่ทน” ออกจดหมายเปิดผนึก จี้ถาม 3 ข้อ องค์การเภสัชฯ ปมนอกจาก วัคซีน Moderna ยังมียี่ห้ออื่นมาอีกหรือไม่ บี้ เปิดเงื่อนไขการขายผู้ผลิตวัคซีนต้องการให้หน่วยงานรัฐเป็นผู้ซื้อ
องค์การเภสัชจะต้องตอบคำถามเรื่องวัคซีนตัวอื่นกับประชาชนต่อไปนี้
1. วัคซีนตัวอื่นที่องค์การเภสัชกรรมจัดหามา นอกจาก Moderna แล้ว จะมีวัคซีนตัวอื่นเข้ามาหรือไม่ ยี่ห้อใดบ้าง และมีแผนว่าจะได้รับการอนุมัติวัคซีนเหล่านี้เมื่อไหร่
2. ขณะนี้ วัคซีน Moderna ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไปเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ตามที่องค์การเภสัชกรรมได้แจ้งว่า ยังมีรายละเอียดในการดำเนินการจัดหาอีกหลายขั้นตอน หลายขั้นตอนที่ว่า มีอะไรบ้าง ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนใด และจะใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่ คาดว่าจะสำเร็จภายในวันไหน
3
เนื่องจาก การพบสายพันธุ์โควิดอินเดียและสายพันธุ์แอฟริกาในประเทศ มีความกังวลว่า จะไม่สามารถควบคุมการแพร่กระจายได้ วัคซีนตัวอื่นหลายตัวจะไม่ใช่วัคซีนทางเลือกอีกต่อไป แต่จะเป็นวัคซีนหลักสำหรับสายพันธุ์ใหม่เหล่านี้
1
3. องค์การเภสัชกรรม จะต้องเปิดเผยเงื่อนไขการขายของผู้ผลิตวัคซีนในต่างประเทศ ที่องค์การเภสัชแจ้งว่า
“ผู้ผลิตวัคซีนต้องการให้หน่วยงานของภาครัฐของประเทศเป็นผู้ซื้อวัคซีนและบริหารจัดการตามแนวทางของการขึ้นทะเบียนแบบมีเงื่อนไข” เพื่อความโปร่งใส ขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ทำงานด้วยความโปร่งใส เพื่อกู้คืนศรัทธาของภาครัฐ และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
2
หมอไม่ทน
24 พฤษภาคม 2564