มีบัญชีอยู่แล้ว?
บ.ข.15 F-8F ( Bearcat)
ยามเช้านกการ้อง. เสียงกึกก้องกัมปนาท
เหนือฟ้าฝูงบินผงาด. สุรีย์สาดส่องตระการ
จากฐานบินตาคลี. แบร์แคทที่ประจำการ
บินฝึกทุกวันวาร. เรื่องเล่าขานบ้านท่าวุ้ง
สี่พฤษภาปีเก้าเจ็ด. เหตุอเนจมานสะดุ้ง
บินรบหนึ่งตกพุ่ง. เหนือท้องนาน่าสยอง
นักบินนั้นดำไหม้. ตกพิงไม้โคกนาหนอง
อนิจจา น้ำตานอง. “ จงอาง “ ผยองต้องวายชนม์
*ศิษย์การบิน ป.13*
บ.ข.15 F-8F (Bearcat)
ย้อนอดีต ความสูญเสียเครื่องบินขับไล่ใบพัดแบบลูกสูบที่มีชื่อเรียกว่า บ.ข. 15 F-8F ( Bear Cat) ที่ประจำการอยู่ ณ.กองบินน้อยที่ 4 .อ.ตาคลี (เปลี่ยนเป็น “ กองบิน 4” เมื่อ 10 ธันวาคม 2506)นั้นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของความสูญเสียที่เกิดขึ้นที่มีอย่างต่อเนื่องของเครื่องบินชนิดต่างๆในกองทัพอากาศไทย
บริษัท Grumman ที่เป็นผู้สร้าง บ.ข.15 F-8F ให้มีสมรรถนะในการไต่
ระดับได้เร็วและสูงถึง 10,000 ฟุต โดยใช้เวลาเพียง 94 วินาทีเท่านั้น
แต่เครื่องบินนี้ไม่เคยเข้ารบในสงครามโลกครั้งที่สองเพราะการปรับปรุงเริ่มปี 1943. มีแบบ F8F1s. และF3-M ที่เข้าประจำการบางหน่วยในกองทัพเรือในปี 1944และ 1945 เท่านั้น เพราะเป็นช่วงปลายสงครามแล้ว และเครื่องทุกรุ่นที่มีก็ถูกปลดประจำการไปในปี 1952
แต่กลับมีเพียงสองประเทศที่มีเครื่องบินรบนี้ประจำการอยู่ คือ ประเทศไทย และ เวียดนาม
กองทัพอากาศไทยได้รับมอบจากสหรัฐฯตามโครงการช่วยเหลือเหลือทางทหารเมื่อปี 2494 กว่า 180 เครื่อง
แต่เมื่อเครื่องบินนี้ปลดประจำการในปี 2504 มีอยู่ถึง 207 เครื่อง(Wikiwand- กองทัพอากาศไทย)
ปัจจุบันยังมีเหลืออยู่ทั่วโลกไม่ถึง 10 แต่ในเมืองไทยเหลืออยู่เพียง 3 เครื่อง อยู่ในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ และของมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ที่มี นาวาเอก วีระยุทธ ดิษยะศรินเป็นประธาน
เป็นที่น่าชื่นชมยิ่งที่ แบร์แคท หมายเลข ทอ.81/95 serial no. 122120 เครื่องนี้ได้พัฒนาปรับปรุงจนทำการบินกลับดอนเมืองจากสนามบินอู่ตะเภาเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม2562 (วันครบรอบ 12 ปีของมูลนิธิฯ) นักบินผู้ทำการบินเที่ยวประวัติศาสตร์ครั้งนี้ คือ ท่านประธานมูลนิธิฯ
แชร์แคท หมายเลขบนลตัว1234 ขณะบิน
สนามบินตาคลีที่มีการสำรวจและสร้างโดยไทยร่วมกับญี่ปุ่นด้วยงบจากรัฐบาลญี่ปุ่น. โดยเริ่มสำรวจในปี 2484 และสร้างเสร็จในปี 2486 เพื่อให้กองทัพญี่ปุ่นใช้ในสงครามตามพันธสัญญาระหว่างกันในสมัยนั้น เมื่อสุดสิ้นสงครามในปี 2487 สนามบินนี้จึงกลับมาเป็นของกองทัพอากาศไทย
ในเดือน กุมภาพันธ์ 2496 (AD 1953)ได้มีการปรับปรุงสนามบินนี้อีกครั้งเพื่อให้สามารถรองรับฝูงบินF-8F ที่จะย้ายจากกองบินน้อยที่ 4 ลพบุรี มาประจำการฝูงบินขับไล่ 43 ที่ตาคลีได้ เช่น ขยายทางวิ่ง เป็นต้น
สนามบินตาคลีในอดีต
เขาตาคลี
ชื่อ “กองบินน้อยที่ 4 “ ใช้มาตั้งแต่ปี 2479-2506
และมาเปลี่ยนมาใช้ชื่อ “กองบิน 4” ในปี 2506
ใช้ตราสัญลักษณ์รูปจงอาง เป็นตราประจำกองบิน 4
เอกสารอ้างอิง:
- King Cobra ประวัติความเป็นมา Wing4.rtaf.mi.th.
- The Bearcat: The Last and the Best of Grumman’s
- Propeller D... avgeekery.com
- พ.อ.อ. รัชต์ รัตนวิจารณ์ เท้าทองไหล rach1968.blogspot.com
- Wikiwand- กองทัพอากาศไทย
- Vasana Suvarnpradip โพสต์ “ เรารักเครื่องบินไทย” เมื่อ 10 ธันวาคม 2019. Www.Facebook.com
- คืนชีพ F8F-1 Bearcat สู่ท้องนภา++First Flight at Don Muang AFB- Pantin.com
25/05/2564.
=============================================*