เปลี่ยนจากซื้อหวยมาลงทุนกันเถอะ
เเปลี่ยนจากซื้อหวย มาสู่ .....การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมดูบ้าง ครับ
ถ้าเกิดได้ผลตอบแทนที่ ดี ผมจะมาเล่าสู่กันฟัง ครับ