เปลี่ยนจากซื้อหวย มาลงทุนกันเถอะ (2)
“คนจนเล่นหวย คนรวยเล่นหุ้น “
คำกล่าวนี้ น่าจะไม่ถูก ในยุคปัจจุบันแล้ว เพราะความเปลี่ยนแปลง ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ทำได้ง่ายขึ้น ทุกอย่างอยู่บนมือถือของทุกคน
ติดตามเศรษฐกิจผ่านหุ้น
เดิมการเล่น หุ้น หรือการลงทุนต่าง ๆ ต้องใช้เงินจำนวนมาก ต้องเปิดบัญชีธนาคารเพื่อซื้อกองทุนรวม หรือบัญชีธนาคารเพื่อเล่นหุ้น ติดต่อซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ ขั้นตอนยุ่งยาก
แต่ในวันนี้ การเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือบัญชีหุ้น สามารถทำได้ด้วยการเปิดบัญชีออนไลน์ไม่ต้องไปติดต่อธนาคารให้ยุ่งยาก เปิดออนไลน์ อนุมัติออนไลน์ ใช้งานสะดวก
ในแง่จำนวนเงินในการลงทุน ในที่นี้ผมจะขอเล่าในส่วนกองทุนรวม ก่อนเพราะ ยังไม่ได้ไปเปิดบัญชีลงทุนในหุ้น การลงทุนในกองทุนรวม สามารถลงทุนในจำนวนเงิน ครั้งละ 500 -1,000 บาท ก็ได้ ในขณะที่การซื้อหวยก็อยู่ในปริมาณที่ไกล้เคียงกัน ครับ
2