ความขุ่นเคืองใจที่ร.4 มีต่อ ร.3 ปรากฎอยู่ในจดหมายฉบับหนึ่งของร.4 กล่าวถึงเรื่องพระโกศของพระมหากษัตริย์
1
ร.4 แสดงพระราชนิยมไว้ว่า
ถ้าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใด มีพระราชโอรสเป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วย ให้ใช้พระโกศเป็นกุดั่นประดับพลอย
ถ้าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใด เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่เพียงพระองค์ ให้ใช้พระโกศลงยาราชาวดี
ที่ร.4 ทรงตั้งเกณฑ์เช่นนี้ เดาได้ว่ามุ่งหมายแต่เพียงพระโกศของร.3 เท่านั้น เพราะร.3 ไม่มีพระราชโอรสเป็นพระมหากษัตริย์
3
คือต้องการให้พระโกศของร.3
ต่างไปของตนและพ่อของตน (คือร.2)
2
"แต่ครั้นจะมีพระราชดำรัสออกมาตรง ๆ ก็กระไร ๆ อยู่ จึงได้มีพระราชกระแสอย่างที่ปรากฎอยู่นั้น"
(จากบันทึกของ ร.6)
2
พระบรมโกศ พระโกศ คือที่ใส่พระบรมศพ พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศ์
1
ขยายความเผิ่อบางท่านไม่ทราบว่า
ร.2 เป็นลูกของ ร.1
ร.3 เป็นลูกของร.2
แต่ร.4 ไม่ใช่ลูกของร.3
1
กล่าวคือพอ ร.2 สวรรคต ท่านไม่ได้ตั้งใครเป็นรัชทายาท ตอนนั้นเจ้าฟ้ามงกุฎผู้มีสิทธิลำดับแรกอายุยังน้อย ร.3 ท่านทรงขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ แทนเจ้าฟ้ามงกุฎ จนร.3 สวรรคต เจ้าฟ้ามงกุฎจึงได้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 4 ถัดมา
1
บทความนี้ใช้ภาษาเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย ไม่ได้มีเจตนาลบหลู่ และหากมีข้อผิดพลาดประการใด กรุณาชี้แจงอย่างสุภาพค่ะ
อ้างอิงจากหนังสือประวัติต้นรัชกาลที่ 6
ที่ท่านเขียนเอง
จะเล่าอะไรให้ฟัง
30 May 21
    ส้ม(ad ป้าพา)
    ชอบค่ะ อยากอ่านเรื่องของรัชกาลที่๔ เพิ่มค่ะน้องเป้ย