3 อัตราส่วนสำคัญที่ไว้ดูเรื่อง "หนี้"
หนี้สินเป็นเรื่องที่ควรมีแต่พอดี และจัดการได้ ถ้ากิจการไหนมีปัญหาเรื่องหนี้สินมากเกินไป กิจการก็จะไม่มั่นคง เจ๊งได้ง่าย และราคาหุ้นก็อาจไม่ดี มีอัตราส่วนสำคัญอะไรบ้าง ที่ไว้ดูเรื่องหนี้ มาอ่านกัน...
เมื่อพูดถึงหนี้สิน ก็จะต้องเข้ามากันในส่วนของงบดุล ในส่วนของ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น
และเมื่อมีหนี้สิน ก็จะต้องดูว่า มีเงินจ่ายดอกเบี้ยไหวไหม ซึ่งก็จะต้องดูในเรื่องของ งบกำไรขาดทุนด้วยว่า ดำเนินกิจการแล้วมีเงินพอจ่ายหนี้ได้ไหม
3 อัตราส่วนที่ไว้ดูเรื่องหนี้สินนั้นมีอะไรบ้างมาดูกัน...
1. อัตราส่วนแรกที่หลายคนรู้จัก คือ หนี้สิน/ ทุน หรือ D/E ratio สัดส่วนของหนี้สินนั้นไม่ควรมากเกินไป เพราะเมื่อมีหนี้สินมาก ก็มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสูง เมื่อรายได้ไม่เป็นตามที่คิด บริษัทก็จะมีปัญหาได้
2. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อดูสภาพคล่องของกิจการว่าสามารถจ่ายชำระหนี้ระยะสั้นเมื่อถึงกำหนดต้องจ่ายได้ไหม
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
= สินทรัพย์หมุนเวียน/ หนี้สินหมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียน นั้น หมายถึงสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว (ใน 1 ปี) เช่น เงินสด เงินฝาก ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ เงินลงทุนระยะสั้น
ส่วนหนี้สินหมุนเวียนนั้น คือหนี้ที่ครบกำหนดต้องจ่าย ใน 1 ปี เช่น เงินเบิกเกินบัญชี เจ้าหนี้การค้า หนี้สินระยะยาวที่ครบกำหนดจ่ายน 1 ปี
ข้อมูลเพิ่มเติม
เจ้าหนี้การค้า คือ ยอดเงินที่เราไปเอาของเขามาก่อนแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน เช่น ไปเอาวัตถุดิบมาผลิตสินค้าก่อน หรือ เราไปเอาของเขามาวางขายที่ร้านเราก่อนค่อยจ่ายเงินทีหลัง
ลูกหนี้การค้า คือ ยอดขายที่เรายังเก็บเงินไม่ได้ ลูกค้ามาเอาของเราไปก่อนค่อยจ่ายเงินทีหลัง
ส่วน สินค้าคงเหลือ คือ มูลค่าของๆ ที่ยังไม่ได้ขาย ที่กองอยู่ในร้าน เพื่อจะได้มีของพอขาย สินค้าคงเหลือ สินค้าคงเหลือนั้นจะคิดทั้งวัตถุดิบต่างๆ งานระหว่างทำ และสินค้าสำเร็จรูปที่รอขายนะ
ถ้ามีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่า หนี้สินระยะสั้นที่ต้องจ่าย ก็จะดี เพราะมีเงินจากสินทรัพย์หมุนเวียนมาจ่ายหนี้ได้สบาย
3. ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย เป็นอัตราส่วนอีกอัตราส่วนหนึ่งที่ไว้ใช้ดูปัญหาเรื่องหนี้สิน
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย(เท่า)
คิดมาจาก กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี/ ดอกเบี้ยจ่าย
เพื่อดูว่า จากการทำธุรกิจ มีเงินจ่ายดอกเบี้ยที่ไปกู้ยืมมาไหวไหม
หนี้สินเป็นเรื่องที่ควรมีแต่พอดี และจัดการได้
#หมอยุ่งอยากมีเวลา
#หนี้สิน
#หุ้น
#อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
#ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย
    CK
    ขอบคุณครับ