การออมระยะยาว
คนไทย ส่วนใหญ่กำหนดวัยเกณียณของตนเอง ไว้ที่ วัย 60 ปี ถ้าสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคภัยเบียดเบียน ชีวิตหลังเกณียณในวันชรา ย่อมมีเวลาเกือบ ๆ 20 ปี ถ้านับอายุขัยมนุษย์ไว้ที่ 80 ปีนะ
ดังนั้นการออมระยะยาว จึงมีความสำคัญพอสมควร การจัดการออมเงินเพื่อวัยปัจฉิมบทของชีวิต จึงต้องได้รับการวางแผนตั้งแต่ต้น ผมเองตั้งใจ ออมเงินระยะยาวให้ได้สักร้อยละ 15 ของรายได้ต่อเดือน แต่ด้วยภาระชีวิตที่ มีมากมาย จึงได้แค่ตั้งเป้าหมายไว้ วันนี้ ทำได้เพียงร้อยละ 5 ขาดอีก ร้อยละ 10 จะไปถึงเป้าหมายส่วนตัวที่ตั้งไว้
เป้าหมายการออมเพื่อ ปัจฉิมวัย
แต่ในอีกด้านหนึ่งที่ ผมสนใจไม่แพ้กัน คือการออมทรัพยากร การออมต้นไม้เพื่อโลกเพื่อชีวิต สักวันหนึ่งต้นไม้ที่เราปลูกทั้ง ไม้ผล ไม้เศรษฐกิจ ก็จะเริ่มให้ดอกดอกผล ได้อยู่ได้กิน และสะสมมูลค่า ไปเรื่อย ๆ
เมื่อการออมเงิน และ การออมทรัพยากร ตามที่กล่าวไว้ เกืนทางมาบรรจบกัน ผมเชื่อว่า ในปัจฉิมบทของชีวิต จะมีความรื่นรมย์เป็นด้านหลักอย่างแน่นอน