มีบัญชีอยู่แล้ว?
สุริยัน วันใหม่ และสายน้ำเย็น
เป็นไปด้วยเหตุผลใดหนอ ? สุริยันด้วยแสงแรงร้อน จึงยอมหย่อนผ่อนให้เมื่อได้สายน้ำเย็น ?
พรุ่งนี้ก็วันใหม่แล้ว" วลีนี้มีมาให้ได้ยินบ่อย ๆ ในเรื่องสั้น ในนวนิยาย ล้วนแสดงให้เห็นถึงความคิดที่จรุงให้ใจได้มีสุข
สมัยนั้นยังไม่มีโค้ชครูมาบอกว่า เราควรต้องคิด ต้องทำอย่างไร เสียงเล็ก ๆ ในหัวใจเขาคุยกับเรามาเนิ่นนาน เป็นเราที่ต้องรู้ตัวกัน คุยกับใจให้เจอจิตใสของตนเอง
" สติมา ปัญญาเกิด"
ก็เป็นอีกหนึ่งวลี ที่ใจเราทุกคนมี เพียงแต่ไม่เคยบอกตัวเอง ด้วยเอาจิต ส่งใจไปเพ่งแต่สิ่งอื่นรอบตัว
ขอบคุณภาพจาก: คลังความสุขของแม่มณี
ฟ้าวันนี้มีตะวันที่เหมือนมากระซิบกัน ว่าสายน้ำนั้นฉ่ำเย็น หากเพียงแค่เห็น มิได้แวกว่าย ใดเลยจะรู้จริง ? ลองทำจิตให้นิ่ง ค่อย ๆ มองทุกสิ่งอย่างเข้าใจ
เมื่อถึงวันนั้น หากหัวใจคุยกับจิตได้ ใดใดล้วนไม่ยากเย็น เพียงสายน้ำตรงหน้า ได้สัมผัสกายให้รู้จริง เมื่อนั้นทุกสิ่งล้วนธรรมดา
หากเวลานั้นมา เราจะเข้าใจว่า สุริยาส่งคุณค่าให้สายน้ำเย็น เป็นเราที่ต้องเห็น ผ่านจิตมาสู่กาย
    ทูบี Re_Invent
    แวะมาอ่านนะคะ คิดถึงเพจนี้ค่ะ