ในยุคสมัยที่วงการแพทย์ยังไม่รู้จักเชื้อโรค ไม่เคยเห็นตัวเชื้อโรค ไม่รู้จักการติดเชื้อ และหมอไม่เคยล้างมือก่อนผ่าตัด จึงไม่แปลกที่การผ่าผัดเล็ก ๆ จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสตายมากกว่าไปสนามรบ
2
ปลายยุค 1800 มีแพทย์ท่านหนึ่งชื่อโจเซฟ ลิสเตอร์
เป็นผู้ริเริ่มการล้างมือก่อนทำการผ่าตัด และชักชวนตลอดจนให้ความรู้จนหมอท่านอื่นยอมรับ
4
(ก่อนหน้าหมอลิสเตอร์มีหมอเซมเมลไวส์ เริ่มชักชวนหมอท่านอื่นล้างมือแต่ไม่ประสบความสำเร็จ)
ไม่เพียงแต่ล้างมืออย่างธรรมดา แต่ล้างด้วยกรดคาร์บอลิกเจือจาง และล้างอุปกรณ์ทุกชิ้นที่จะใช้ รวมถึงนำกรดคาร์บอลิกมาฉีดพ่นเป็นละอองฝอยในห้องผ่าตัดเพื่อทำกาฆ่าเชื้อก่อนผ่าตัดด้วย
หมอลิสเตอร์รู้ได้อย่างไร
ในสมัยที่ยังไม่มีใครรู้จักเขื้อโรค
เพราะหมอลิสเตอร์มีโอกาสได้รับรู้งานวิจัยของหลุย ปาสเตอร์ เรื่องปัญหาการหมักไวน์และเบียร์แล้วมีรสเปรี้ยว ว่าเป็นกระบวนการที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตที่ชื่อยีสต์
หมอลิสเตอร์สงสัยว่าหากสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ อย่างยีสต์ทำให้ไวน์และเบียร์เสียได้ จะทำให้แผลสามารถเป็นหนองได้ไหม เค้าจึงทดลองจนเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ นี้ สามารถทำให้แผลเป็นหนองได้จริง
หมอลิสเตอร์ประยุกต์ใช้กับวิธีที่เคยอ่านเจอจากหนังสือพิมพ์ เรื่องเจ้าหน้าที่ของเมืองคาร์ไลล์นำสาร คลีโอโซท มาฉีดใส่ท่อระบายน้ำที่มีกลิ่นเน่าเหม็น หลังจากฉีดสารเคมีกลิ่นเหม็นก็หายไป
3
หมอลิสเตอร์เชื่อว่าสารเคมีได้ไปฆ่าสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่มองไม่เห็นอันเป็นต้นตอของกลิ่น แต่สารคลีโอโซทนั้นแรงเกินไปที่จะมารักษาแผล จึงนำกรดคาร์บอลิกมาทดลอง
1
เป็นที่มาของการใช้กรดคาร์บอลิกในการฆ่าเชื้อก่อนการผ่าตัด เขาค้นพบว่าหากเขาล้างอุปกรณ์และล้างมือด้วยกรดคาร์บอลิก โอกาสในการเสียชีวิตของคนไข้ของเขาจะลดต่ำลง จาก 50% เหลือเพียง 15%
1
แน่นอนว่าตอนแรกหมอท่านอื่นไม่ยอมรับวิธีของหมอลิสเตอร์ สิ่งที่หมอลิสเตอร์ทำคือใจเย็น ไม่โต้ตอบและรักษาคนไข้ให้หายมากขึ้น ๆ ส่งผลให้หมอจำนวนมากก็ยอมรับวิธีนี้ในที่สุด
2
หมอลิสเตอร์
ย้อนกลับไปที่หมอเซมเมลไวส์คนแรกที่ชวนหมอล้างมือก่อนผ่าตัดแต่ไม่เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากหมอเซมเมลไวส์ไม่ใช่หมอใจเย็นอย่างหมอลิสเตอร์ ทุกครั้งที่หมอท่านอื่นไม่ทำตาม หมอเซมเมลไวส์จะด่าว่า
ว่าหมอท่านอื่นโง่ เป็นต้น
ชื่อของน้ำยาฆ่าเชื้อลิสเตอรีน คล้ายกับหมอลิสเตอร์
ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่ผู้ผลิตตั้งใจตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่หมอโจเซฟ ลิสเตอร์ ผู้ริเริ่มการฆ่าเชื้อโรคที่อุปกรณ์และล้างมือนั่นเองค่ะ
2
จะเล่าอะไรให้ฟัง
4 Jun 21
หนังสือสงครามที่ไม่มีวันชนะ/หมอเอ้ว
    Modernization Marketing
    ต้องขอชื่นชมหมอลีสเตอร์มากๆครับ ที่อดทนรอความสำเร็จด้วยการทำให้เห็น