มีบัญชีอยู่แล้ว?
เช็คก่อนฉีด! ว่าคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะรับวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่ เพื่อป้องกันผลข้างเคียง และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีน
หากต้องการฉีดวัคซีนที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค คุณจะต้องเป็นประชาชนในพื้นที่ กทม. ที่มีอายุ 18 - 59 ปี และไม่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค คุณจะต้องลงทะเบียนผ่าน “ไทยร่วมใจ” แล้วเท่านั้น และที่สำคัญจะต้อง ‘ไม่มีอาการและการเจ็บป่วย 10 ข้อ’ ดังนี้
- ไม่มีประวัติแพ้วัคซีน หรือ แพ้ยา หรือส่วนประกอบของวัคซีน อย่างรุนแรง
- ไม่เคยได้รับการถ่ายเลือด พลาสมา ผลิตภัณฑ์จากเลือด ส่วนประกอบของเลือด อิมมูโนโกลบูลิน ยาต้านไวรัส หรือ แอนติบอดีสำหรับการรักษาโควิด-19 ภายใน 90 วันที่ผ่านมา
- ไม่ตรวจพบเชื้อโควิด 19 ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา
- ไม่มีโรคประจำตัวที่อาการยังไม่คงที่ ไม่สามารถควบคุมอาการของโรคได้ เช่น เจ็บแน่นหน้าอก หอบ เหนื่อย ใจสั่น เป็นต้น
- ไม่มีอาการเกี่ยวกับสมอง หรือ ระบบประสาทอื่น ๆ
- ไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือ ให้นมบุตร หรือ วางแผนที่จะตั้งครรภ์
- ไม่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือ ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน
- ไม่มีภาวะเลือดออกง่ายหรือหยุดยาก เกล็ดเลือดต่ำ การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ หรือ ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด
- ไม่มีอาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน หรือ นอนรักษาตัวและออกจากโรงพยาบาลไม่เกิน 14 วัน
- ไม่มีอาการป่วยเช่น มีไข้ หนาวสั่น หายใจลำบาก อ่อนเพลียกล้ามเนื้อ เป็นต้น
(ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข)
หน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 ทรู ดิจิทัล พาร์ค ตั้งอยู่ที่ ลานด้านนอกชั้น 2 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 - 17.00 น.
สำหรับผู้ที่สนใจฉีดวัคซีนที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่: https://www.truedigitalpark.com/insights/articles/176/tdpkvaccinecenter-2
#TrueDigitalPark #CovidVaccine #vaccination #ฉีดวัคซีน