ในไม่ช้าเทคโนโลยีแห่งอนาคตจะเข้ามาเป็นส่วนหนี่งในชีวิตประจำวันของเราอย่างไม่ทันตั้งตัว ไม่ว่าจะเป็น การตัดต่อพันธุกรรม บริการทางการเงินแบบไร้ตัวกลาง หุ่นยนต์ผ่าตัด หรือรถยนต์ไฟฟ้าไรคนขับ การลงทุนระยะยาวในบริษัทที่ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคตเหล่านี้ จึงนับว่าเป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่ดีในช่วงที่กำลังเปลี่ยนผ่านนี้ บลจ.แอสเซท พลัส ขอเสนอ 4 ธีมการลงทุนแห่งอนาคต จะลงทุนในอะไรบ้างรับชมรายละเอียดได้เลย
รายละเอียดกองทุน ASP-IHEALTH
รายละเอียดกองทุน ASP-DISRUPT และ ASP-DISRUPTRMF
รายละเอียดกองทุน ASP-ROBOT และ ASP-ROBOTRMF
รายละเอียดกองทุน ASP-POWER
——————————
ติดตามข้อมูลข่าวสารจาก บลจ.แอสเซท พลัส
Customer Care : 02-672-1111
Application ASP FUND : http://bit.ly/2MFVx6z
ผู้ลงทุน "โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน" “ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต”