มารู้จัก”งบกำไรขาดทุน” ผ่านหุ้นร้านขนมหวาน
2
งบกำไรขาดทุน เป็นงบหนึ่งที่สำคัญเพื่อดูผลการดำเนินงาน เป็นการดูว่า บริษัททำธุรกิจได้เก่งแค่ไหน ซึ่งงบกำไรขาดทุน ก็จะคล้ายกับงบรายรับ รายจ่ายของเราในชีวิตประจำวัน เพียงแต่มีรายละเอียดมากขึ้น มารู้จัก งบกำไรขาดทุน ผ่านหุ้น AU บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) กัน
ที่ยกตัวอย่างหุ้นนี้ไม่ได้มีเจตนาในการชักชวนเพื่อซื้อหรือขายหุ้นนี้ เนื่องจากบริษัทนี้โครงสร้างบริษัทยังไม่ซับซ้อนมากนักและสินค้าเป็นที่รู้จัก ทำให้สามารถเล่าถึงเพื่อให้เข้าได้ง่าย จึงนำมาประกอบเพื่อความเข้าใจเท่านั้น
งบกำไรขาดทุนนั้น หลักคือ รายได้ – ค่าใช้จ่าย = กำไร (ขาดทุน)
ซึ่งค่าใช้จ่ายจะแบ่งเป็น 4 อย่างคือ ต้นทุนขาย, ค่าใช้จ่ายในการขาย และการบริหาร, ต้นทุนทางการเงิน, ภาษี
ต้นทุนขาย คือ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสินค้าโดยตรง เช่น ค่าของวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
ค่าใช้จ่ายในการขาย และการบริหาร เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเพื่อให้ของเราขายได้ เช่น ค่าพนักงาน ค่าผู้บริหาร ค่าโฆษณา
ต้นทุนทางการเงิน คือ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยต่างๆ ที่บริษัทต้องจ่าย เช่น ดอกเบี้ยกู้เงินธนาคาร
เราลองดูงบกำไรขาดทุนของ AU หรือ บริษัท After you กัน ในงบการเงิน ไตรมาส 1/64 ในการอธิบายบริษัทนี้ มีรายได้อื่นอีกเพียงเล็กน้อย จึงขอตัดออกไปก่อน)
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 179 ลบ.
ได้กำไรสุทธิประมาณ 11 ลบ. คิดเป็น (6% ของยอดขายทั้งหมด) ดังนั้น ค่าใช้จ่ายจะเท่ากับ 168 ลบ.
ต้นทุนขาย 73 ลบ. คิดเป็น 43% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
อัตรากำไรขั้นต้น = (179 – 73) /179 = 59% จะเห็นว่าคนยอมจ่ายซื้อสินค้าสูงกว่าต้นทุนสินค้า 59%
ต้นทุนทางการเงินและภาษีประมาณ 5 ล้าน คิดเป็น 3% ของค่าใช้จ่าย
อัตรากำไรสุทธิ = (179 – 73 – 90 – 5)/ 179 = 6% เป็นการบิกว่า ท้ายที่สุดแล้วหลังจากมีรายได้เข้ามา หักค่าใช้จ่ายแล้ว เหลือเป็นกำไรเท่าไหร่
ถ้าขนมถ้วยนี้ราคา 235 บาท เราจ่ายให้กับค่าอะไรบ้าง??
กำไร 8 บ. (6%) ค่าใช้จ่ายต่างๆ 227 บ.
ต้นทุนขาย(ต้นทุนสินค้า) ประมาณ 98 บ.
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประมาณ 123 บ.
ต้นทุนทางการเงิน และภาษี ประมาณ 6 บ.
งบกำไรขาดทุนบอก บอกความสามารถในการดำเนินงาน ทำธุรกิจได้เก่งไหม และอัตรากำไรขั้นต้นสามารถบอกถึงความสามารถในการแข่งขัน และอัตรากำไรสุทธิ บอกว่าท้ายที่สุดแล้วยอดขายที่เข้ามาเหลือเป็นกำไรได้เท่าไหร่
#งบกำไรขาดทุน
#งบการเงิน
#งบการเงินไม่ยาก
#หุ้น
#หมอยุ่งอยากมีเวลา