[ภาพประวัติศาสตร์] อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์กำลังบรรยายเรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพที่ฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. 1922
(อยากรู้จังว่าชายคนหน้าสุดที่เอามือกุมหัวไว้คิดอะไรอยู่)