คำว่า"เข้าท่า" ที่แปลว่าเหมาะสม ดูดี มาจากไหน
ท่าอะไร ท่าน้ำ ท่าเรือ หรือท่าทาง
1
หลายคนรู้ความหมายแล้ว คิดไปว่าเข้าท่าต้องมาจากกริยาที่นำรถนำเรือจอดเทียบท่าได้อย่างพอดีแน่
แต่ไม่ใช่ค่ะ
ขอบคุณภาพจาก pinterrest
เข้าท่าคำนี้มาจาก "ท่ารำ"
1
บทประพันธ์ในวรรณคดีมักเป็นร้อยกรองที่บรรยายอย่างไพเราะ สละสลวย เรานิยมนำวรรณคดีบางเรื่องมาแสดงเพื่อความบันเทิง เช่น รามเกียรติ์
การคิดท่ารำประกอบบทกลอนไม่ใช่เรื่องง่าย
บางจังหวะต้องอาศัยความรวดเร็ว เช่น ตอนพระรามใช้หนุมานไปรับตัวนางสีดา หนุมานไปถึงได้พบนางสีดาที่กำลังผูกคอตายพอดี จึงต้องรีบช่วยชีวิต
2
รามเกียรติ์ฉบับ ร.1 กล่าวถึงตอนนางสีดาผูกคอตายไว้ว่า
"เอาภูษาผูกศอให้มั่น แล้วพันกับกิ่งโศกใหญ่
หลับเนตรดำรงปลงใจ อรไทก็โจนลงมา
บัดนั้น วายุบุตรวุฒิไกรใจกล้า
ครั้นเห็นองค์อัครกัลยา ผูกศอโจนมาก็ตกใจ
ตัวสั่นเพียงสิ้นชีวี ร้อนจิตดั่งหนึ่งเพลิงไหม้
โลดโผนโจนตรงลงไป ด้วยกำลังว่องไวทันที"
จะเห็นว่าบทประพันธ์มีความไพเราะ บรรยายได้เห็นภาพชัดเจน แต่ยาวเกินไป หากมัวร่ายรำยืดเยื้อตามนี้ นางสีดาคงต้องตายก่อน
1
...
ในการแสดงจึงต้องมีการปรับบทประพันธ์ให้สอดคล้องกับการร่ายรำ บทช่วยนางสีดานี้ ร.2 จึงปรับเป็น
“เอาภูษาผูกศอให้มั่น แล้วพันกับกิ่งโศกใหญ่
หลับเนตรดำรงปลงใจ อรไทก็โจนลงมา
บัดนั้น วายุบุตรแก้ได้ดังใจหมาย”
บทประพันธ์ถูกปรับแก้ให้กระชับขึ้นมาก เพื่อให้การแสดงไม่ยืดเยื้อ ช่วยชีวิตนางสีดาได้รวดเร็ว สมจริง
1
เราเรียกว่าเป็นการ "เข้าท่า" รับกันได้พอดี
3
...
เข้าท่า จึงมาจากเข้าท่ารำ มีความหมายว่า
พอเหมาะพอดี เหมาะสมนั่นเองค่ะ
5
จะเล่าอะไรให้ฟัง
6 Jun 21
    Ronnarong W.
    เกร็ดความรู้ใหม่ ไม่รู้มาก่อน เข้าใจว่าเป็นเรือเข้าท่ามาตลอด