มีบัญชีอยู่แล้ว?
เมื่อทุกห้วงเวลา บรรเลงมาดั่งเสียงเพลง
ขอบคุณภาพจาก: คลังความสุขแม่มณี
ฟ้าวันนี้สีแปลก ปกติเมื่อมีสีเทาดำ เขาจะมากับสีม่วง ไม่ก็แดง แต่ภาพนี้สียังไม่ไปแดง ได้แต่ส้มมาเหลือบเหลือง ฟ้าขาว……จริง ๆ ถ้าบอกเล่าคงว่าเขาดูน่ากลัว แต่คนรักฟ้า อย่างไรก็เชื่อว่าสีเขาจะเปลี่ยน จะสวยงาม
อะไรก็ตาม ทุกอย่างอยู่กับเงื่อนเวลา แม้แต่เมฆหมอก และผืนฟ้า ด้วยเวลาก็เปลี่ยนไป สวยมากขึ้นก็ได้ จางไปไม่เหลือสีสวยก็มี
ก็คงเป็นเราที่ต้องเข้าใจความเป็นไป ที่มันเป็นธรรมดา ที่ทุกอย่างเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงไป
สำคัญคือเรื่องของใจ เพียงเมื่อสั่นไหวก็ให้ได้รู้ทัน ว่าชีวิตในทุกวัน มันมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป
ลิงน้อยในตัวจับกิ่งไม้ กระโดดโยนตัวให้ยอดไม้ไหว จากกิ่งไป ก้านใหม่ตลอดเวลา เพียงให้จิตรู้เถิดว่าตอนนี้ลิงน้อยกระโดดไปกิ่งก้านใด
เป็นเพียงเมื่อตามลิงน้อยในตัวได้ เมื่อนั้นจิตใจก็จะดูแลร่างกายตนเอง ทุกอย่างจะถูกบรรเลง ดั่งเสียงเพลงแห่งกาลเวลา
    Suphaluck Jum
    ท้องฟ้ามีหลายอารมณ์เช่นกันค่ะ