มีบัญชีอยู่แล้ว?
ชมคลิป: ถอดหน้ากากอนามัยได้เมื่อฉีดวัคซีนครบแล้ว นโยบายใหม่ในสหรัฐฯ มีกิจกรรมไหนที่ทำได้บ้าง
เรื่อง: THE STANDARD TEAM