มีประเด็นไลน์กลุ่มว่าที่นิสิตนิติจุฬาหลุดออกมาจนมีเสียงวิจารณ์ว่าเข้าข่ายคุกคามทางเพศ จนแฮชแท็ก นิติจุฬาขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ ซึ่งเราจะไม่พูดถึงข่าว
แต่เคยสงสัยกันมั้ยว่า นิสิตต่างกับนักศึกษาอย่างไรทำไมจุฬาจึงใช้คำว่านิสิต
1
คำว่านิสิต มาจากภาษาบาลีว่า นิสฺสิต
แปลว่าผู้ได้รับนิสสัย
1
นิสสัย แปลว่า ที่พักพิง (ใช้คำว่านิสัยก็ได้)
1
การถือนิสสัย เป็นศัพท์ทางพระ คือการขออยู่ในปกครองหรือขอให้เป็นที่พึ่งในการศึกษา เป็นวัตรปฏิบัติที่พระสงฆ์ปฏิบัติให้เป็นแบบเดียวกันและสม่ำเสมอ
1
...
ปี พ.ศ.2459 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย สมัยนั้นการคมนาคมยังไม่สะดวก ไม่สามารถเดินทางไปกลับได้ทุกวัน ผู้ศึกษาเล่าเรียนจำเป็นต้องพักที่หอพักของมหาวิทยาลัย
เป็นที่มาของการเรียกผู้เล่าเรียนว่า นิสิต
หมายถึง ผู้อยู่อาศัย (หากเป็นผู้หญิง เรียก นิสิตา)
3
...
ต่อมา พ.ศ. 2477 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยที่สองของประเทศไทยเพื่อเป็นตลาดวิชา ผู้ศึกษาเล่าเรียนไม่ต้องพักที่มหาวิทยาลัย จึงไม่เรียกว่านิสิต แต่เห็นควรเรียกว่า "นักศึกษา" ที่ให้ความหมายได้ตรงกว่า (student)
1
เราใช้คำว่านักเรียน แทนความหมาย student
สำหรับผู้ศึกษาในระดับไม่ถึงมหาวิทยาลัย
1
และใช้คำว่านักศึกษา แทนความหมาย student
สำหรับผู้ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
1
...
ทุกวันนี้หลายคนมักอธิบายคำว่านิสิตหมายถึง
"ผู้อาศัย" เป็นเพราะสมัยก่อนอาศัยในหอพักด้วย (ส่วนนักศึกษาแค่หาความรู้แต่ไม่ได้อยู่)
สรุป คำว่านิสิต หมายถึง
1.ผู้ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยบางแห่ง
2.ศิษย์ที่เล่าเรียนอยู่ในสำนัก, ผู้อาศัย
...
ผ่านเวลานับร้อยปี เรามีมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นมากมาย บางแห่งในชั้นปีแรกอาจต้องพักหอ บางแห่งไม่ต้องพัก ความหมายของนิสิตและนักศึกษาตามเดิมอาจเลือนลางไป
การจะเรียกว่านิสิตหรือนักศึกษาจึงขึ้นอยู่กับความนิยมเรียกของสถาบันนั้น ๆ
2
จะเล่าอะไรให้ฟัง
7 Jun 21
    Modernization Marketing
    เรื่องนี้มาจากแกนความคิดที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง ไม่ได้นึกถึงผู้อื่น และอยากได้รับการยอมรับ