ทำไม sin 30 = 1/2
#คณิตศาสตร์วันละนิด
(เรียบเรียงโดย กิตติพศ แสงสาย)
    firefly
    ทำไมกราฟของ sine อยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 แล้วเหมือนเป็นส่วนของวงกลมครับ ไม่เห็นเป็น สามเหลี่ยมเลย