คว้าโอกาสลงทุนสร้างผลตอบแทนระยะยาว เพียงคุณลงทุนหรือโอนหน่วยลงทุนจากต่าง บลจ. ในกองทุนประเภท SSF,LTF และ RMF ที่ร่วมรายการ
อ่านรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติม
ติดตามข้อมูลข่าวสารจาก บลจ.แอสเซท พลัส
Customer Care : 02-672-1111
Application ASP FUND : http://bit.ly/2MFVx6z
ผู้ลงทุน "โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนผลตอบแทน และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคู่มือการลงทุนในกอง LTF , RMF , SSF ก่อนตัดสินใจลงทุน