สรุป 3 ข้อควรระวัง เรื่อง "Warrant"
Warrant คือ ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมักจะเรียก warrant ว่า “หุ้นลูก” ส่วนหุ้นสามัญ เรียก “หุ้นแม่” ถ้าได้มาสามารถใช้สิทธิ์แปลงเป็นหุ้นแม่ได้ แต่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม เพื่อขอเปลี่ยนจาก warrant เป็นหุ้นแม่ ซึ่งราคาที่จ่ายเพิ่ม ก็คือ ราคาใช้สิทธิ(Exercise Price)
warrant อาจได้มาฟรีเนื่องจากแจกให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนหุ้นเดิมที่ถือ หรือไปซื้อมาจากกระดานหุ้น
Warrant ถึงจะเรียกว่า “หุ้นลูก” แต่มันไม่ใช่หุ้นจริงๆ นะ มันเป็นแค่ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ถ้าปล่อยจนหมดอายุของที่บริษัทที่ออกกำหนดไว้ ค่าของมันจะเป็น 0
ถ้าบริษัทแม่ที่มีหุ้นสามัญนั้นอยู่ จะเรียก วอร์แรนท์ (warrant) แต่ถ้าเป็นวอร์แรนท์ให้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทอื่น เช่น ที่ออกโดยบริษัทโบรกเกอร์ จะเรียกว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant หรือ DW)
ตัวอย่าง บริษัท บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีชื่อหุ้น MINT เมื่อออกวอร์แรนท์ ก็จะชื่อว่า MINT-W1 เมื่อออกชุดต่อไป จะเป็น MINT-W2 ไปเรื่อยๆ เรียงกันไป ซึ่งตอนนี้สำหรับ MINT มีถึง MINT-W9
ซึ่งเมื่อเราได้วอร์แรนท์มา อาจจะได้มาฟรี หรือไปซื้อมาจากกระดานหุ้น เราก็มีทางเลือก คือ นำไปขายต่อในกระดานหุ้น ซึ่งสามารถซื้อขายได้เหมือนหุ้นทั่วไป หรือ จะนำไปใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ
ดังนั้นผลตอบแทนจากวอร์แรนท์ที่เราจะได้คือ
1. ส่วนต่างราคาของวอแรนท์ ถ้าเอาวอแรนท์ไปขาย
2. ได้หุ้นแม่มาเพิ่ม ถ้าเราใช้สิทธิเปลี่ยนเป็นหุ้นแม่
เราจะหาข้อมูลวอแรนท์ตัวนั้นๆ ได้จากในเว็บไซต์ของ set เมื่อเข้าไปหน้าแรก จะเห็น “หาชื่อย่อ” ตรงมุมบนขวา ให้พิมพ์ชื่อวอร์แรนท์ที่เราสนใจลงไป เช่น MINT-W7 เท่านี้เราก็จะได้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับวอร์แรนท์นี้
ข้อควรระวัง
1. วอแรนท์ ไม่ใช่หุ้นจริงๆ มันมีวันหมดอายุ ยิ่งใกล้วันหมดอายุ ราคาอาจจะตกลงได้ และเมื่อหมดอายุ ค่าของมันคือ ศูนย์ ดังนั้นเมื่อได้วอร์แรนท์มาควรตัดสินใจว่า จะทำอย่างไรกับวอร์แรนท์ที่มี
จะแลกเป็นหุ้นแม่รึเปล่าขึ้นกับ ราคาต้นทุนของเราเทียบกับราคาหุ้นแม่ในตลาด และเทียบกับมูลค่าพื้นฐานกิจการของบริษัท
แต่ถ้าจะขายในกระดานหุ้นก็สามารถทำได้ ถึงบางคนอาจได้มาเป็นเศษก็ตาม โดยใช้วิธีการเดียวกับการตั้งซื้อขายเศษหุ้น สนใจอ่านเพิ่มเติมเรื่อง การซื้อขายเศษหุ้น อ่านต่อได้จากลิงค์นี้นะ https://doctorwanttime.com/2020/06/17/วิธีการซื้อขายเศษหุ้น-odd-lot/
2. เนื่องจากวอร์แรนท์ไม่ใช่หุ้นจริงๆ นะ ดังนั้นระหว่างที่ถือไม่ได้รับผลตอบแทนในเรื่องของหุ้นปันผลนะ
3. ถ้าจะใช้เพื่อแปลงเป็นหุ้นแม่ บริษัทที่ออกไม่ได้ให้สามารถแปลงได้ทุกวันนะ จะมีกำหนดไว้ในรายละเอียดเช่น ให้ใช้สิทธิเปลี่ยนเป้นหุ้นแม่ได้ทุก 3 เดือน ซึ่งในช่วงที่เปิดให้ใช้สิทธิแต่ละครั้งก็จะประมาณ 1 สัปดาห์
#warrant
#w
#วอแรนท์
#วอร์แรนท์
#หุ้นลูก
#หมอยุ่งอยากมีเวลา