GDP ประเทศไทย ปี 2563 มาจากภาคส่วนอะไร มากที่สุด
    iPidnu
    รูปกราฟ วนแปลกๆ ที่คุ้นตา จะเริ่ม ที่ 00.00 น. วนตามเข็มนาฬิกา จากสัดส่วนมาก ไป น้อย แล้ว เอาอื่นๆ ไว้ท้ายสุด ที่ติดกับ 12.00 น. จบรอบวงกลม