มีบัญชีอยู่แล้ว?
ปัญหาเรื่องเงินเดือน(ไม่พอ) ของรัชกาลที่ 6 และแม่
1
เมื่อวานเล่าว่าการเงินสมัยร.5 เริ่มกระท่อนกระแท่น
หลังจากร.5 สวรรคต ปัญหาเรื่องเงินยิ่งหนักขึ้นอีก...
1
0 คนปลดล็อกโพสต์นี้แล้ว

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    Modernization Marketing
    ไม่รู้ว่าทางออกเป็นอย่างไรบ้างครับ