มีบัญชีอยู่แล้ว?
ชมคลิป: คนไทยเชื่อมั่นในวัคซีนยี่ห้อไหนมากที่สุด
เรื่อง: THE STANDARD TEAM