ประเทศในอาเซียน มีหนี้สาธารณะต่อ GDP เท่าไรบ้าง ?
1
    ง่ายๆ
    กำพูชา อินโดนีเซีย เวียดนาม เสือแห่งอาเซียน