มีบัญชีอยู่แล้ว?
ถึง..เธอ ความรัก หลิง
เจ้าเข้าใจ ความหมายรักนี้แล้วรึไม่
เจ้าจากใจใครมา จะแสนนาน ไกลใช่ใครหรือใครแค่ไหน
รักข้าสิ ที่เจ้าไม่ตอบ ปิดบังเฉยเมย
ข้ารอจวนจะถึงเวลาสุดท้าย
ในใจความ ความหมายใดๆ ไม่อาจเปลี่ยนสิ่งที่มีมาก่อน
เข้าถึงใจสิ่งที่มี เท่าใจเข้าใจในสิ่งที่ทำ ที่มีค่า เท่าทั้งหมด
จงบอกข้า จะไม่จากกัน ให้ใครได้เหงาเฝ้าคิดถึง
เรียกว่าจะไม่มีวัน จะรักกันจนกว่าจะมาถึง
อีกครั้งที่ต้องรัก จนสุดที่เท่าไหร่ในหัวใจ
ใคร่รักกันกับเจ้าแล้ว ใครคนหนึ่ง
ไม่ช้าไม่เร็ว คนในใจคนนั้น
จบลงที่ รัก คือ ที่รักฉันคนนี้
รักจึงจากวันนั้น รักจึงจากวันนี้
ได้รักจริง...คือ เธอ
ปานสิน
20 มิถุนายน 2564
มองไปอีกทาง กำลังออกตัว
    ชตระกูล ปลอมตัวมา
    อรุณสวัสดิ์ครับ