มีบัญชีอยู่แล้ว?
ขยายธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ 💡
.
จากกรณีศึกษา “ดราม่าน้ำส้มกับกรมสรรพามิต”
เกิดขึ้นในช่วงรอยต่อของผู้ประกอบการที่กำลังขยายกิจการ
จาก “ธุรกิจครัวเรือน” ไปสู่ “การผลิตแบบอุตสาหกรรม“
ทำให้มีเรื่องข้อกฎหมายต่าง ๆ ตามมา
.
หากใครอยู่ในช่วงสร้างธุรกิจใหม่ NEO Academy มีหลักการสำคัญ 3 ข้อ
ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตและลดความผิดพลาดจากการลงทุน
.
.
1. เขียนแผนธุรกิจ
เป็นการนำเสนอสิ่งที่เราคิดอย่างเป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ ตลาดที่ต้องการจะเข้าไปทำธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจบางประเภทมีกฎระเบียบที่ต้องปฎิบัติตาม หรือต้องจดทะเบียนเพื่อขออนุญาตก่อนดำเนินการ
.
.
2. วางแผนการบริหารและดำเนินการ
จัดสรรทรัพยากรด้านบุคคล งบประมาณ และระยะเวลา ให้เหมาะกับความสามารถในการผลิต ตลอดจนทำแผนสำรองเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน อาทิ มีการเก็บเงินมัดจำล่วงหน้าป้องกันลูกค้าไม่จ่ายเงิน หรือ เตรียม Supplier เจ้าสำรอง หากวัตถุดิบขาดแคลนกระทันหัน
.
.
3. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน
ประเมินโครงสร้างเงินลงทุน เงินทุนหมุนเวียน และค่าใช้จ่ายของธุรกิจ หลายธุรกิจลืมบวกรวมค่าใช้จ่ายด้านภาษี (เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อรายได้แตะ 1.8 ล้านบาทต่อปี, ภาษีความหวาน, ภาษีโรงเรือน) และ ค่า GP ให้กับบรรดาฟู้ดเดลิเวอรี่ ทำให้ตั้งราคาขายผิดพลาด และอาจไม่เหลือกำไรในที่สุด
.
.
เมื่อธุรกิจขยายใหญ่ขึ้น ก็ควรมีการอัพเดตแผนอยู่เสมอ
เพื่อให้กำไรยังคงงอกงามตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น
#NEOBYCMMU #Businessplan #Financialfeasibility
 • กำลังนิยมในบล็อกดิต
  แก๊งค์ G-7 ออกมาตรการช่วยเหลือยูเครน เพื่ออัด 'รัสเซีย" ทั้งทางตรงและทางอ้อม เกาะติดวิกฤตรัสเซีย - ยูเครน วันที่ 124 (1) (วันจันทร์ 27.6.2022 Mon)
  อาการท่อไอเสียพ่น “ควันขาว” บอกอะไร? ควันขาว ที่พ่นออกมา สำหรับชาว 2 ล้อ 4 จังหวะ ถือว่า ไม่ใช่เรื่องปกติของเครื่องยนต์ ซึ่งเกิดจากสาเหตุต่างๆ ได้ดังนี้
  เปิดรายได้ Ookbee 5 ปี ตั้งแต่มีจอยลดา จอยลดา (Joylada) แอปพลิเคชั่นนิยายแชทในเครือ Ookbee ปัจจุบันมียอดผู้ใช้งานรวมกว่า 10 ล้านดาวน์โหลด โดยตัวแอปพลิเคชันได้มีการปรับกลยุทธ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน ซึ่งในปัจจุบันมี Content Creator มากกว่า 1 ล้านบัญชี
  [PODCAST] ผลิตภัณฑ์ไม้ สินค้าส่งออกของไทย ที่กำลังเติบโต 109,880 ล้านบาท คือมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ของไทย ในปี 2564 ซึ่งเป็นมูลค่าที่เติบโตขึ้น จากปี 2563 ถึง 30% แล้วโอกาสและความท้าทายของอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ไทย มีอะไรบ้าง ? ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง References: -https://tradereport.moc.go.th/Report/Default.aspx?Report=MenucomTopNRecode&Option=3&Lang=Th&ImExType=1 -https://www.scbeic.com/th/detail/product/2985 -http://www.oie.go.th/assets/portals/1/fileups/2/files/ArticlesAnalysis/rubberwood19.pdf -https://www.raot.co.th/ewt_dl_link.php?nid=6750 -https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/Southern/ReasearchPaper/Challenges_in_Rubberwood_Industry.pdf -https://hub.optiwise.io/en/documents/24501/vng-ar2020.pdf -https://www.irplus.in.th/Listed/SKN/annual/an_skn_2020.pdf -https://www.eastcoast.co.th/wp-content/uploads/2021/04/รายงานประจำปี-2563-TH_Final.pdf
  ดูทั้งหมด